Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, 11.01.2021 r.

RG.271.2.30.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro
na: ,,Świadczenie usługi trenerskiej
Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego KOSOVIA Kosów Lacki w 2021 r.”

Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Gmina Kosów Lacki zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez:

Szkółka Piłkarska dla Dzieci i Młodzieży

Tomasz Wojtczuk

Ul. Gutowska 30

08-330 Kosów Lacki

 

Cena ofertowa brutto oferty: 2.500,00 zł, (słownie: dwa tysiące pięćset zł)

Uzasadnienie: oferta spełnia wymagania, najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 08.01.2021 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta

Oferta nr 1:

Szkółka Piłkarska dla Dzieci i Młodzieży

Tomasz Wojtczuk

Ul. Gutowska 30

08-330 Kosów Lacki

Cena ofertowa brutto oferty: 2500zł, (słownie: dwa tysiące pięćset zł)

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, 05.01.2021 r.

RG.271.2.27.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro
na: ,,Świadczenie usług w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy
Miejsko Gminnego Klubu Sportowego KOSOVIA Kosów Lacki
na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2021 r.”

Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Gmina Kosów Lacki zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez:

Usługi Transportowe

Adam Rozbicki

ul. Malinowskiego 11

08-300 Sokołów Podlaski

Cena ofertowa brutto za 1km wynosi: 3,00 zł słownie: trzy zł 00\100
Cena ofertowa brutto za 1h postoju: 40,00 zł słownie: czterdzieści zł 00\100

Uzasadnienie: oferta spełnia wymagania, najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 23.12.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta

Oferta nr 1:

 

Usługi Transportowe

Adam Rozbicki

ul. Malinowskiego 11

08-300 Sokołów Podlaski

Cena brutto oferty za 1km: 3,00 zł słownie: trzy zł 00\100

Cena brutto za 1 h postoju: 40,00 zł słownie: czterdzieści zł 00\100

 

Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2021 r.

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, dn. 15.12.2020 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

 

RG.271.2.27.2020

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

       Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych   ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1843ze zm.).

 

I. Zamawiający

Gmina Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105, fax. 257879038, adres e mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2021 r.

 

Pliki do pobrania 

Poprawiony: środa, 16 grudnia 2020 09:05 Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Email Drukuj PDF

                                                       Kosów Lacki, dn. 09.12.2019 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

Ul. Kolejowa 2

 

OSO.426.5.2019

 

                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych.                      ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

 

I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105, fax. 257879038, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki reprezentujący Gminę Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi trenerskiej Miejsko Gminnego Klubu Sportowego KOSOVIA Kosów Lacki w 2020 r.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

-   prowadzeniu treningów sekcji piłki nożnej juniorów w wymiarze 16 godz. miesięcznie

-   administrowaniu działalności klubu, prowadzenie bieżącej dokumentacji

-   dokonywaniu niezbędnych zgłoszeń i rejestracji klubu i drużyn piłkarskich na zawody                                                                              

   i turnieje w OZPN oraz u innych podmiotów w zależności od potrzeb,

- zapewnieniu opieki nad niepełnoletnimi piłkarzami podczas przejazdów na zawody

   sportowe do innych miejscowości oraz w trakcie ich trwania

- rekrutacji zawodników

- utrzymywaniu w odpowiednim stanie boisk sportowych na stadionie miejskim przy ul. Kościelnej 20 wykonywanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych tj. koszenie i nawożenie trawy na bieżąco , wałowanie płyt boiska

( sprzęt oraz materiały eksploatacyjne Zamawiającego )

 

- dokonywaniu przeglądów infrastruktury stadionu pod kątem bezpieczeństwa osób  korzystających oraz zgłaszanie Zleceniodawcy wszelkich jej uszkodzeń i awarii ,

- nadzorze nad stanem sanitarnym , technicznym oraz wyposażeniem pomieszczeń przekazanych do dyspozycji MGKS KOSOVIA w budynku przy ul. Kościelnej 20

- trosce o godne reprezentowanie gminy przez zawodników MGKS KOSOVIA przez zadbanie o wyposażenie w sprzęt , schludny wygląd zawodników oraz stosowne zachowanie podczas treningów i rozgrywek ,

- składaniu rocznych i okresowych sprawozdań z działalności klubu,

- promocji działalności MGKS KOSOVIA w gminie Kosów Lacki, a szczególnie poza

gminą: informacje dla mieszkańców, kibiców oraz mediów

 Komplet dokumentów do pobrania

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, dn. 09.12.2019 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

Ul. Kolejowa 2

 

OSO.426.4.2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

( Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

 

I. Zamawiający

Gmina Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105, fax. 257879038, adres e mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki reprezentujący Gminę Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2020 r.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) piłkarzy oraz działaczy Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2020 r. Usługa będzie wykonywana zazwyczaj jeden raz w tygodniu, głównie w weekendy, zgodnie z harmonogramem rozgrywek, który zostanie przedłożony Wykonawcy.

Zakres usługi obejmuje dowóz i odwóz młodzików, juniorów oraz seniorów. Rozliczenia za wykonanie usługi będą prowadzone według stawki za 1 km przewozu, którą Wykonawca określi w formularzu ofertowym w cenach brutto oraz rzeczywiście przejechane kilometry. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia (wyjazdu i przyjazdu) świadczenia usługi, za który Wykonawca będzie naliczał swoje wynagrodzenie w rozliczeniu z Zamawiającym jest stadion sportowy w Kosowie Lackim przy ul. Kościelnej 20.

 Komplet dokumentów do pobrania

Więcej…
 


Strona 1 z 12
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama