Jednostki OSP

OSP KOSÓW LACKI

Rok założenia: 1894

Adres jednostki: Kosów Lacki, ul. Szkolna 21

Osoby funkcjonujące w straży:

 • Jan Pawlicki - Naczelnik-kierowca
 • Maciej Stański - kierowca
 • Mariusz Tomczuk - kierowca
 • Krzysztof Kurowicki - kierowca

Liczba członków OSP na chwile obecną wynosi łącznie 66, w tym 51 mężczyzn i 11 kobiet

Jednostka OSP w Kosowie Lackim wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt:

 • Ratowniczo - gaśniczy w czasie pożarów
 • Ratownictwa technicznego i drogowego
 • Ratownictwa powodziowego i nawodnego
 • Ratownictwa medycznego
 • Poszukiwawczo - ratowniczych i inne

OSP Trzciniec Duży

Rok założenia: 1947

Adres jednostki: Trzciniec Duży 12

Osoby funkcjonujące w straży:

 • Mirosław Zalewski - prezes
 • Sławomir Zalewski - kierowca
 • Paweł Markiewicz - kierowca

Liczba członków OSP na chwile obecną wynosi łącznie 25, w tym 25 mężczyzn.

Jednostka OSP w Trzcińcu Dużym wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt ratowniczo - gaśniczy w czasie pożarów

Zakup specjalistycznego sprzętu dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

 • pompa pływająca Honda
 • agregat hydrauliczny oraz nożyco-rozpieracz WEBER, wąż przedłużający dł. 10m
 • aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu 4 szt.
 • węże tłoczne W-75 10 szt. oraz W-52 10 szt.
 • prądownica TURBO
 • rozdzielacz kulowy
 • redukcja 75/52 4 szt
 • węże ssawne dł 2.4 m 2 szt.
 • Ubranie specjalne UPS 6 szt.

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU POŻARNICZEGO DLA OSP TRZCINIEC DUŻY DOFINANSOWANY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE W FORMIE DOTACJI W KWOCIE 29 265,00 zł. www.wfosigw.pl

logo

OSP Chruszczewka

Rok założenia: 1922

Adres jednostki: Chruszczewka 5

Osoby funkcjonujące w straży:

 • Henryk Grabowski - Prezes-kierowca
 • Andrzej Wojdyga - kierowca
 • Leszek Matusik - członek
 • Stanisław Barbachowski - członek
 • Jerzy Korzeniewski - członek

Liczba członków OSP na chwile obecną wynosi łącznie 28, w tym 27 mężczyzn, 1 kobieta.

Jednostka OSP w Chruszczewce wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt:

 • Ratowniczo - gaśniczy w czasie pożarów
 • Ratownictwa technicznego i drogowego

OSP Rytele Święckie

Rok założenia: 1943

Adres jednostki: Rytele Święckie 12

Osoby funkcjonujące w straży:

 • Sylwester Mleczko - kierowca
 • Stanisław Laskowiecki
 • Stanisław Rytel
 • Edmund Zębrowski

Liczba członków OSP na chwile obecną wynosi łącznie 24, w tym 24 mężczyzn.

Jednostka OSP w Rytelach Święckich wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt ratowniczo - gaśniczy w czasie pożarów

OSP Wólka Okrąglik

Rok założenia: 1930

Adres jednostki: Wólka Okrąglik 31

Osoby funkcjonujące w straży:

 • Waldemra Krawczykowski - Naczelnik-kierowca
 • Jacek Kozera - prezes
 • Sylwester Młyński

Liczba członków OSP na chwile obecną wynosi łącznie 18, w tym 18 mężczyzn.

Jednostka OSP w Wólce Okrąglik wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt ratowniczo - gaśniczy w czasie pożarów

OSP Łomna

Rok założenia: 1918

Adres jednostki: Łomna 23

Osoby funkcjonujące w straży:

 • Andrzej Banaszuk - kierowca
 • Andrzej Badura
 • Maciej Pogorzelski

Liczba członków OSP na chwile obecną wynosi łącznie 22, w tym 22 mężczyzn.

Jednostka OSP w Łomnie wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt ratowniczo - gaśniczy w czasie pożarów

OSP Dybów

Rok założenia: 1947

Adres jednostki: Dybów 1

Osoby funkcjonujące w straży:

 • Michał Pogorzelski - naczelnik
 • Paweł Sobotka - skarbnik
 • Paweł Pogorzelski - kierowca
 • Henryk Adamczuk

Liczba członków OSP na chwile obecną wynosi łącznie 22, w tym 22 mężczyzn.

Jednostka OSP w Dybowie wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt ratowniczo - gaśniczy w czasie pożarów

OSP Telaki

Rok założenia: 1927

Adres jednostki: Telaki 47

Osoby funkcjonujące w straży:

 • Stanisław Błaszczyk - prezes
 • Sylwiusz Kotowski - naczelnik
 • Mieczysław Kurowicki - kierowca
 • Henryk Adamczuk

Liczba członków OSP na chwile obecną wynosi łącznie 24, w tym 24 mężczyzn.

Jednostka OSP w Telakach wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt:

 • Ratowniczo - gaśniczy w czasie pożarów
 • Ratownictwa technicznego i drogowego

OSP Trzciniec Mały

Rok założenia: 1964

Adres jednostki: Trzciniec Mały 8

Osoby funkcjonujące w straży:

 • Jan Tadeusz Kamiński - Naczelnik-kierowca
 • Zygmunt Pogorzelski - prezes
 • Marek Bujalski - kierowca

Liczba członków OSP na chwile obecną wynosi łącznie 25, w tym 25 mężczyzn.

Jednostka OSP w Trzcińcu Małym wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt:

 • Ratowniczo - gaśniczy w czasie pożarów
 • Ratownictwa technicznego i drogowego
 • Ratownica medycznego