Strona Główna Nagroda Rady
Nagroda Rady

Nagroda Rady

Email Drukuj PDF

 NAGRODA RADY 2010

 

 

Na sesji kończącej kadencję 2006-2010 w dniu 10 listopada 2010r. wręczono córce Agnieszce Ogrzewale nagrodę Rady Miasta i Gminy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kosów Lacki”,którą pośmiertnie przyznano byłemu Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, 

Zaangażowanie P. Zdzisława Ogrzewały w problemy gospodarcze i społeczne lokalnej społeczności wzbudziły bardzo duże zaufanie wśród wyborców i radnym był od 1998r.  Dla pracy w samorządzie poświęcał wiele wolnego czasu. Był otwarty na wprowadzanie nowych doświadczeń w życie samorządu. Potrafił negocjować z mieszkańcami w sprawach konfliktowych , kontrowersyjnych inwestycjach, które w efekcie bardzo korzystnie wpłynęły na infrastrukturę miejscowości. Dzięki zaangażowaniu Radnego Kosów Lacki po 130 latach odzyskał w 2000r.prawa miejskie. Był inicjatorem zorganizowania w 2002r. uroczystych obchodów „800-lecia Kosowa”. Umiejętnie współpracował z organizacjami pozarządowymi takimi jak :”Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej”,„Kosowski Klub Seniora”, Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Kosów Lacki”, Klub Sportowy”Cosovia”.

Aktywnie uczestniczył  od 2007r. w poakcesyjnym programie wspierania obszarów wiejskich PPWOW-

-Program Integracji Społecznej.

 Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki od 2006r.pod przewodnictwem Zdzisława Ogrzewały uchwaliła wiele programów,które  pozwalają na projektowanie wielu zadań w sposób gospodarczy,zamierzony i przygotowany z udziałem społeczeństwa lokalnego. Są to :-Wieloletni program współpracy Gminy z organizacjami

pozarządowymi-2005r,-Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kosów Lacki  -2005r.

-Gminny Program Przeciwdział. Narkomanii-2008-2013r.-Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan

Finansowy Miasta i Gminy Kosów Lacki 2008-2013r.-Plan Rozwoju Lokalnego  Gminy.-2008r.-Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015.

Przewodniczący RMiG pracował w zespole  wdrażającym strategię w zakresie problemów społecznych.

Wspierał i był współorganizatorem imprez o zasięgu gminnym (Obchody Dni Kosowa,Święto ziemniaka,itp.)

i powiatowym(Młodzi Twórcy i Tradycje). Był lokalnym patriotą, organizował gminne uroczystości związane z obchodami rocznic państwowych takich jak 3-go Maja ,11-go listopada. Bardzo dobrze układała się współpraca z Burmistrzem Miasta i Gminy Kosów Lacki- Andrzejem Krasnodębskim jako organem wykonawczym uchwał Rady.

 Jest wzorem do naśladowania dla Polskiego Samorządu. 

 

 


WRĘCZONO KOLEJNE NAGRODY
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 2009r..

Image

W dniu 30 grudnia podczas XXXI sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki wręczono nagrodę „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kosów Lacki „. Nagroda Rady  ustanowiona jest za szczególne osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi i promocji Gminy. W 2009r. za szczególne osiągnięcia społeczne na wniosek Burmistrza  przyznano nagrodę  dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne Kosów Lacki .
Kapituła przyznawania nagrody zwróciła uwagę na wyjątkową rolę jaką członkowie Gminnego Koła odgrywają w kształtowaniu i podtrzymywaniu patriotyzmu w naszej gminnej społeczności. Popularyzują i utrwalają w pamięci dzieje walk niepodległościowych. Dbają i troszczą się  o miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się w naszych okolicach. Aktywna postawa członków Koła w pracy dla dobra ojczyzny i zaangażowanie w uroczystościach upamiętniających historię Polski  jest wzorem dla społeczności lokalnej , a szczególnie młodego pokolenia.
         Natomiast na wniosek Komisji Ekonomiczno-Rolnej dla przedsiębiorstwa „Skup i Ubój Zwierząt. Sprzedaż Mięsa Kazimierz Świderski” przyznano nagrodę za osiągnięcia gospodarcze. Ciągły rozwój , zapewnienie rolnikom rynku zbytu wieprzowiny oraz stwarzanie nowych miejsc pracy to cechuje firmę Elżbiety i Kazimierza Świderskich. Swą działalność  rozpoczęli od 1989r. w mocno wyeksploatowanej byłej rzeźni Gminnej Spółdzielni . Aktualnie działalność prowadzona jest w nowo wybudowanych obiektach rzeźni- spełniających wymogi UE ,HACCP  oraz  ISO 9001. Zajmują czołowe miejsce w zakresie odbioru żywca od rolników z terenu naszej gminy. Są wizytówką Gminy Kosów Lacki.
Wymienionym laureatom Statuetkę, dyplom i kwiaty podczas sesji  w obecności radnych, sołtysów , mieszkańców wręczyli Przewodniczący RMiG Zdzisław Ogrzewała , V-ice Przewodniczący Sławomir Lipka i Burmistrz Andrzej Krasnodębski.
            Po sesji jak od wielu lat co roku udano się do budynku Szkoły Podstawowej na uroczysty gminny opłatek .

 

Sekretarz Kapituły
Maria Wronek
 

NAGRODY

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 2008r..

Image

Zasłużonych uhonorowano podczas sesji Rady Miasta i Gminy 29 grudnia 2008r.Nagrody są przyznawane od 2006roku. Nagroda Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim przyznawana jest za szczególne osiągnięcia twórcze, gospodarcze  i społeczne służące rozwojowi  i promocji Miasta i Gminy. W tym roku kapituła wyłoniła 3 laureatów: Przedsiębiorstwa Usługowe: „SORT-KRUSZ” - Andrzeja Gniazdowskiego i „TRANS – KRUSZ”-  Ireny Rupińskiej oraz Dyrektora Gminnego Przedszkola Longinę Oleszczuk.W/w przedsiębiorstwa prowadzą w miejscowości Kutyski wydobywanie kruszywa naturalnego. Są otwarci na współpracę z samorządem. Rozumieją potrzeby gminy w zakresie utrzymania w dobrym stanie dróg i innych placów użyteczności publicznej.Pani Longina Oleszczuk mimo licznych obowiązków jako dyrektor jednostki jest zaangażowana w pracę społeczną i charytatywną. Jest inicjatorką wielu imprez kulturalno – rozrywkowych organizowanych na rzecz społeczeństwa lokalnego.Zasłużonym Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zdzisław Ogrzewała, Wiceprzewodniczący Lipka Sławomir oraz Burmistrz Andrzej Krasnodębski wręczyli statuetki, dyplomy i kwiaty. Uczestnicy Sesji i samorząd wsi Kutyski wyrazili swą aprobatę gromkimi oklaskami.Za pomocą nagród chcemy uhonorować ludzi, którzy są aktywni społecznie i całym swoim życiem i pracą udowadniają, że kochają to co robią, ich aktywność wykracza daleko poza zawodowe obowiązki. Robią wiele dla środowiska, w którym żyją czy pracują.

Sekretarz Kapituły
Maria Wronek

 zdjęcia z wręczenia Nagrody znajdują się w GALERII


NAGRODY
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 2007r..

„Zasłużony dla  Miasta i Gminy Kosów Lacki”

Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki na sesji grudniowej 28 grudnia 2007r  wręczyła kolejną nagrodę „Zasłużony dla  Miasta i Gminy Kosów  Lacki”
Nagroda przyznana została przez Kapitułę Nagród Rady na wniosek Przewodniczącego Rady.
 Działalność Braci Zakrzewskich posiada ponad dziesięcioletnią tradycję.
Już w roku 1994 , jako młodzi przedsiębiorcy, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynkowym, zarejestrowali  działalność  gospodarczą w miejscowości  Rytele Wszołki. Przedmiot działalności  obejmował ubój  zwierząt rzeźnych  i handel  mięsem.
Towar trafiał do odbiorców  począwszy od rynku lokalnego poprzez  Mazowsze, Wielkopolskę, Małopolskę po Śląsk. Rynek zbytu wciąż się poszerzał ,stawiał coraz to nowe wymagania, więc dla zapewnienia odpowiedniej ilości towaru o oczekiwanej przez klienta jakości oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów postanowili wybudować nowoczesny  zakład ,spełniający wymogi UE.
Budowę zakładu rozpoczęto  w połowie roku 2002 w  Kosowie Lackim.
W marcu 2003 r.  nowoczesny zakład  z wykwalifikowaną załogą  dostosowany do  wymogów UE został uruchomiony. Zmienili nazwę  z „Ubój i Sprzedaż Mięsa na Zakłady Mięsne „Zakrzewscy”.
Zakłady Mięsne „Zakrzewscy” są w gronie  najlepszych firm  województwa mazowieckiego co potwierdza  ilość wyróżnień i nagród jakie zakłady otrzymały. Są to  między innymi:
„Mazowiecka Firma Roku 2003” – II miejsce,
”Mistrz  Agroligi 2004 roku”  ,
„Mazowiecka Firma Roku 2005” I miejsce,
Posiadają znaki „ Liderzy jakości żywności”
W rankingu zakładów mięsnych zajmują czołową punktację.
Na terenie naszej gminy jest to jeden z największych  zakładów pod względem liczebności  zatrudnionych osób oraz obsługi rolników w zakresie odbioru żywca.
Jest wizytówką naszej gminy.
Ciągły rozwój firmy oraz poszerzanie  rynków zbytu  o inne kraje europejskie zakwalifikowały  zakład do przyznania nagrody.

Sekretarz Kapituły
Maria Wronek


NAGRODY
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 2006r..

Za szczególne osiągnięcia dla Miasta i Gminy Kosów Lacki

        Rada Miasta i Gminy w Kosowie Lackim po raz pierwszy przyznała Nagrodę „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kosów Lacki”. Uroczyste wręczenie nagrody dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej odbyło się 28 grudnia 2006r.w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury podczas sesji Rady.
        Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi i promocji Miasta i Gminy Kosów Lacki.
        Statuetkę oraz dyplom potwierdzający jej nadanie wręczyli Zdzisław Ogrzewała- Przewodniczący Rady Miasta i Gminy i Andrzej Krasnodębski- Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki.
        W imieniu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej tą szczególną nagrodę odebrał Prezes Mleczarni- Witold Dmowski. W uroczystości uczestniczył też były Prezes Spółdzielni Zygmunt Andrzej Kraska.
        Burmistrz jako wnioskodawca wyróżnienia przedstawił historię, osiągnięcia oraz jej znaczenie dla rozwoju całej Gminy.
        Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim powstała w 1926r.  Swoją działalność rozpoczęła od skupu mleka i  produkcji masła. W czasie działań wojennych zakład całkowicie został zniszczony. W latach 60-tych został oddany do użytku nowy zakład, który  ciągle jest modernizowany. Dodatkowo dobudowano nowe obiekty: kazeinownię , twarożkarnię ,magazyny  wyrobów gotowych wyposażone w urządzenia chłodnicze .W 2002 r. oddano  do  użytku nowoczesną serownię. Spółdzielnia jest znanym producentem wyrobów z mleka. Z Okręgową  Spółdzielnią Mleczarską w Kosowie Lackim sprzężone są losy kilku tysięcy rolników-dostawców mleka. Jest laureatem wielu nagród na targach mleczarskich związanych z osiąganiem wysokiego poziomu jakości wytwarzanych produktów. Uzyskała też wiele innych nagród w uznaniu jej pozycji na rynku.
W 2006 r. dobiegło 80 lat działalności Spółdzielni.
www.osmkosow.pl

Galeria:
Laureaci wraz  z Przewodniczącym Rady  Zdzisławem Ogrzewałą, Zastępcą Przewodniczącego – Sławomirem Lipką i Burmistrzem Andrzejem Krasnodębskim.

Maria Wronek
Sekretarz Kapituły


 


UCHWAŁA NR XXXVII/180/2006

RADY MIASTA I GMINY W KOSOWIE LACKIM

Z DNIA 28 CZERWCA 2006 ROKU

 

w sprawie ustanowienia Nagrody Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i 18 oraz  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U.  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.      Ustanawia się nagrodę Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim za szczególne osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi i promocji Miasta i Gminy Kosów Lacki.

2.      Nagrodę, o której mowa w ust. 1 stanowi metalowy odlew w kształcie krążka o średnicy 70 mm z wytłoczonym na jednej stronie napisem ‘’Zasłużony dla Miasta i Gminy Kosów Lacki ‘’ i wytłoczonym na drugiej stronie herbem Miasta i Gminy Kosów Lacki na postumencie z marmuru, osadzonym w liściu laurowym, o wymiarach 60 mm x 26 mm
x 60 mm według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się ‘’Regulamin przyznawania Nagrody Rady Miasta i Gminu w Kosowie Lackim’’, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu  Rady Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .                                                

 

                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                    Rady Miasta i  Gminy

                                                                                                                      

             Stanisław Kuziak

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2011 14:27
 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama