Strona Główna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Email Drukuj PDF

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Inspektorem ochrony danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.

 

Gminny Dzień Seniora 2018

Email Drukuj PDF

Zebranych gości powitali: dyrektor MGOK Ewa Rutkowska, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak oraz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wiesław Wiśniewski. Wspólnie przekazali Senioromwyrazy szacunku oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Wśród gości były również p. Longina Oleszczuk - Radna Powiatu Sokołowskiego, p. Ewa Arciechowska - wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz p. Jerzy Mielaniuk - Radnny Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Więcej…
 

Klauzula informacyjna

Email Drukuj PDF

Klauzula informacyjna

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim, ul. Kościelna 22, 08-330 Kosów Lacki.

2) Inspektor ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim jest dostępny pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. O dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy-Prawo energetyczne, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań lub wypełniania obowiązków ciążących na Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kosowie Lackim, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

INFORMACJA O RODO

Email Drukuj PDF

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim jest Pani Paulina Lewocik dostępna pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych.

 

RODZINA 500+

Email Drukuj PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim informuje,iż będzie realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2016r. Poz.195)- tzw. Program 500+

  • Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1 kwietnia 2016r. w siedzibie Ośrodka.
  • Druki wniosków i załączników będą udostępnione w Ośrodku od dnia 21 marca 2016r. Wzory są dostępne do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej
  • Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od

1 kwietnia 2016r.

Ustalenie i wypłata świadczenia w tym przypadku następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Poprawiony: piątek, 11 marca 2016 13:52 Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama