Strona Główna Sołectwa
Sołectwa

Przedterminowe wybory sołtysa

Email Drukuj PDF

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 20 /2021

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 21 i § 29 ust. 4 Statutu Sołectwa Rytele Święckie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/261/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rytele Święckie (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz.10502), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje że zwołuje się zebranie mieszkańców sołectwa Rytele Święckie celem dokonania:

przedterminowych wyborów Sołtysa sołectwa Rytele Święckie

Wybory zostaną przeprowadzone
w dniu 23 kwietnia 2021 r.
o godz. 14.00,
w budynku świetlicy wiejskiej
w Rytelach Święckich.

UWAGA!
W przypadku braku quorum w I–wszym terminie, wybory zostaną przeprowadzone w II-gim terminie tj. w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 14.20. Wybory przeprowadzone
w II terminie będą ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Dla ważności wyborów w I terminie wymagane jest uczestnictwo w zebraniu wiejskim 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy sołectwa, którzy w dniu zebrania ukończyli 18 lat
i posiadają czynne prawo wyborcze.

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                           Jan Słomiak

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 Statutu Osiedla ,,Słoneczne’’ stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XXXII/193/2002 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 lutego 2002r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy – osiedlom (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 100, poz. 2148
z zm), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje że zwołuje się zebranie mieszkańców osiedla ,,Słoneczne” celem dokonania :

przedterminowych wyborów Przewodniczącego osiedla

,,Słoneczne”

Wybory zostaną przeprowadzone
w dniu 22 stycznia 2021 r.
o godz. 16.30,
w budynku OSP w Kosowie Lackim,
ul. Szkolna 21.

UWAGA!
W przypadku braku quorum w I–wszym terminie, wybory zostaną przeprowadzone w II-gim terminie tj. w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 16.45. Wybory przeprowadzone
w II terminie będą ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Dla ważności wyborów w I terminie wymagane jest uczestnictwo w zebraniu wiejskim 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy osiedla, którzy w dniu zebrania ukończyli 18 lat
i posiadają czynne prawo wyborcze.

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                           Jan Słomiak

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 Statutu Osiedla ,,Centrum’’ stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXII/193/2002 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 lutego 2002r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy – osiedlom (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 100, poz. 2148
z zm), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje że zwołuje się zebranie mieszkańców osiedla ,,Centrum” celem dokonania :

przedterminowych wyborów Przewodniczącego osiedla

,,Centrum”

Wybory zostaną przeprowadzone

w dniu 21 stycznia 2021 r.
o godz. 16.30,
w budynku MGOK w Kosowie Lackim, ul. Słoneczna 4

UWAGA!
W przypadku braku quorum w I – wszym terminie, wybory zostaną przeprowadzone w II - gim terminie tj. w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 16.45. Wybory przeprowadzone
w II terminie będą ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Dla ważności wyborów w I terminie wymagane jest uczestnictwo w zebraniu wiejskim 1/20uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy osiedla, którzy w dniu zebrania ukończyli 18 lat
i posiadają czynne prawo wyborcze.

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                 Jan Słomiak

 

Dzień Sołtysa 2019 na V Sesji

Email Drukuj PDF

Podczas V Sesji Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Burmistrz i Przewodniczący Rady złożyli sołtysom życzenia z okazji ich święta, które przypadało na 11 marca. Oprócz życzeń sołtysi otrzymali także gratulacje z okazji wyborów i drobne upominki.

W imieniu władz Samorządowych Miasta i Gminy Kosów Lacki składamy serdeczne gratulacje z okazji wyborów na Sołtysa

Państwa wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim zostaliście obdarzeni przez wyborców. Życzymy skutecznej i owocnej działalności na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszkańcami jak i władzami samorządu przyniosą zadowolenie i wsparcie przy realizacji nowych wyzwań.

Służba jakiej się Państwo podjęliście na rzecz lokalnej społeczności napawa nadzieją, że mimo napotykanych trudności nie brakuje ludzi, którzy potrafią troszczyć się o wspólne dobro.

Niech Wasza praca dostarcza Wam wielu satysfakcji wykonywania mandatu społecznego i będzie źródłem społecznego uznania.

Więcej zdjęć z Sesji 

 

Sołectwa

Email Drukuj PDF
Burmistrz imię i nazwisko burmistrza telefon fax e-mail
Jan Słomiak 025-7879105 025-7879038 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
LP sołectwo imię i nazwisko sołtysa telefon fax e-mail
1. Albinów Sławomir Świderski 025-7810331 604348173
2. Bojary Leszek Kruk 025-7814459 608477483
3. Buczyn Dworski Maciej Gęsina 508571722
4. Buczyn Szlachecki Jerzy Lipski 025-7876816 695803814
5. Henrysin Leoniak Jolanta 025-7879120
6. Chruszczewka Szlachecka Gąsior Bogusława 500036011
7. Chruszczewka Włościańska Grażyna Kowalska 025-7814607 514630815
8. Dębe Mirosława Żołnicka 25-7879242  604382399
9. Dybów Paweł Siedlecki 500065131
10. Grzymały Kosowski Łukasz 7876789 512562341
11. Guty Stanisław Mateusiak 025-7811657 691081120
12. Jakubiki Waldemar Jakubik 606142066
13. Krupy Jan Mioduszewski 025-7879906
14. Kutyski Skibniewski Sławomir 606484257
15. Kosów Ruski Maciej Szerszeń 25-7879812
16. Osiedle -"800-lecia" Skibniewska Barbara 502175569 504923026
17. Osiedle"Centrum" Składanowska Teresa 025-7879352 513335864
18. Osiedle"Słoneczne" Zbigniew Litwińczuk 025-7879374 503558273
19. Osiedle"Leśne" Krystyna Rojek 025-7879630 669960708
20. Osiedle"Nowe" Monika Omieciuch 25-7879357
21. Łomna Badura Agnieszka 696520055
22. Nowa Maliszewa Toruszewski Krzysztof 694813261
23. Stara Maliszewa Anna Maliszewska 507306854
24.  Nowa Wieś Urszula Soszyńska 25-7879747  510367297
25. Rytele Święckie Mieczysław Zębrowski 025-7814466
26. Sągole Stanisław Niegowski 025-7876952 799450055
27. Telaki Zbigniew Wyszomierski 510449478
28. Tosie Ewa Arciechowska 600446212
29. Trzciniec Mały Zygmunt Pogorzelski 025-7879858 602384211
30. Trzciniec Duży Wiesław Zalewski 025-7879693 695406841
31. Wólka Dolna Mieczysław Podleś 025-7811700 602585946
32. Wólka Okąglik Wójcik Małgorzata 516067316
33. Wyszomierz Grzymała Wanda 505299670
34. Żochy Żochowski Sławomir 513989273
Poprawiony: środa, 19 lutego 2020 13:15
 


Strona 1 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama