Strona Główna Plan zagosp. przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wszystkie pliki skompresowane

Poprawiony: czwartek, 27 kwietnia 2017 10:50 Więcej…
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru Gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru Gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i Uchwały Rady Miasta i Gminy  Kosów Lacki Nr  VI/43/2015   z dnia  30 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od  1 lipca 2016 r. do  21 lipca 2016 r.

 

Więcej…
 

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kosów Lacki oraz o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w planu

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   miasta Kosów Lacki   oraz o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w planu

Poprawiony: czwartek, 17 grudnia 2015 09:25 Więcej…
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) i Uchwały Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr XVIII/105/2012   z dnia       23 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki

 

 

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków

 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz

 

z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 17 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 09 listopada 2015 12:30 Więcej…
 

Studium UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Email Drukuj PDF

Studium

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY

treść uchwały 2010 rok

Uchwała

załączniki graficzne

załącznik nr 1

załączniknr 2

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama