Strona Główna Inwestycje
Inwestycje

OBWIESZCZENIE RG.6220.8.2020

Email Drukuj PDF

RG.6220.8.2020                                                           Kosów Lacki, dnia 20 kwietnia 2021r.

OBWIESZCZENIE

                     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247)

                                              Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n:

,, Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 384 obręb 33 Żochy,gm. Kosów Lacki ”

Więcej…
 

OBWIESZCZENIE RG.6220.7.2020

Email Drukuj PDF

RG.6220.7.2020                                                           Kosów Lacki, dnia 20 kwietnia 2021r.

OBWIESZCZENIE

                     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247)

                                              Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

Więcej…
 

Boisko na stadionie sportowym w Kosowie Lackim w nowej odsłonie

Email Drukuj PDF

W dniu 29 lipca 2020r. podpisano z Województwem Mazowieckim Umowę Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3081/2020 na dofinansowanie zadania „Przebudowa i doposażenie boiska sportowego w Kosowie Lackim” 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”. Jest to kontynuacja działań na miejscowym stadionie sportowym, gdzie w poprzednich latach wykonano m.in. trybuny oraz ogrodzenie.

W ramach projektu planuje się m.in.:

1) wykonanie renowacji boiska,

2) wykonanie systemu nawadniania

3) przebudowę ogrodzenia:

4) zakup kontenera sanitarnego z WC

5) zakup i montaż stadionowej elektronicznej tablicy wyników

6) zakup i montaż stojaków na rowery

Realizacja projektu podniesie komfort użytkowania obiektu. Boisko cieszy się dużą popularnością i stanowi miejsce współzawodnictwa sportowego.
Jest to jedyny tego rodzaju obiekt w miejscowości gminnej. Podczas rozgrywanych meczów, gromadzi wielu fanów piłki nożnej i gości drużyny oraz sędziów z wielu regionów województwa mazowieckiego. Sytuacja taka wymaga zapewnienia toalety dla widzów, co jest również wymogiem licencyjnym dla boiska.

W sąsiedztwie boiska znajduje się kort tenisowy oraz planowana jest budowa siłowni zewnętrznej, a także placu zabaw i tężni solankowej. Wszystkie te urządzenia będą stanowiły atrakcyjny kompleks rekreacyjno-sportowy, który powinien zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wartość dofinansowania projektu ze strony Województwa Mazowieckiego – 100.000,00zł

 

Inwestycje w Gminie

Email Drukuj PDF

 

 dsc 1997 640x360

Okres letni to czas wzmożonych prac w terenie. I choć nie wszystkie
z zaplanowanych robót udało się zrealizować, część z nich sukcesywnie jest wykonywana. Do najważniejszych na terenie Gminy należy zaliczyć:

  •  wybudowanie nowego placu zabaw dla przedszkolaków przy Szkole Podstawowe w Kosowie Lackim. Zadanie sfinansowano ze środków  budżetu Gminy,  przy wsparciu środków  Rady Rodziców.
  • poprawę nawierzchni ul. Armii Krajowej na najbardziej zniszczonym jej odcinku (350mb). Ze względu na zły stan drogi  Gmina przejęła zadanie od Powiatu i za własne środki  dokonała naprawy. Rozliczenie finansowe
    z Powiatem nastąpi przy realizacji kolejnych wspólnych inwestycji Powiatu
    i Gminy.  
  • budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Albinowie.
  • przebudowę  ul. Spacerowej  obejmującą m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika.  Inwestycja ta została poprzedzona budową  sieci kanalizacji sanitarnej w ul:. Długiej, Spacerowej i Wspólnej.

Ponadto w najbliższym czasie rozpocznie się odbudowa świetlicy wiejskiej
w Starej Maliszewie, zniszczonej w wyniku huraganu w 2016 roku.

Poprawiony: piątek, 21 lipca 2017 12:22 Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Email Drukuj PDF

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

RG.6220.13.2015                                                                             Kosów Lacki, dn. 24.03.2016r.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że dnia 24 marca 2016r. została wydana

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.13.2015 ) dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa Oczyszczalni Ścieków na działkach o nr ewid. 1086 i 1087 położonych w Kosowie Lackim"

 

realizowanego przez Gminę Kosów Lacki, ul .Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, pok. Nr 4

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, pok. Nr 4 i w miejscowości Kosów Lacki.

                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                      MIASTA I GMINY                                                                                                                         KOSÓW LACKI

                                                                                                                     /-/ Jan Słomiak

 


Strona 1 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama