Strona Główna Przejrzysta Polska Przejrzysta Polska

Przejrzysta Polska

Email Drukuj PDF

                                                                  "Przejrzysta Polska"

„Przejrzysta Polska”

Miasto i Gmina została zgłoszona do ogólnopolskiej akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.
Akcja trwa od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
Zadaniem akcji jest dążenie do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Akcja społeczna skierowana jest do samorządów terytorialnych, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Realizacja zadań przyczyni się do uodpornienia samorządów na działania nieetyczne i korupcję, a tym samym pozwoli mieszkańcom na sprawniejsze załatwianie spraw, łatwiejszy dostęp do informacji. Partycypacja społeczna pozwoli na wybór i realizację priorytetowych zadań gminy.
Warunkiem otrzymania certyfikatu za udział w akcji „Przejrzysta Polska” jest prawidłowe wykonanie sześciu zadań obligatoryjnych – po jednym z każdej zasady. W celu zwiększenia przejrzystości gminy jest możliwość rozszerzenia o dodatkowe zadania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.gazeta.pl/przejrzystapolska.

Poprawiony: środa, 30 listopada 2011 12:32  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama