Strona Główna

Zwrot podatku akcyzowego

Email Drukuj PDF

Zwrot podatku akcyzowego
LUTY 2021
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego poprawnie wypełnione należy
złożyć w terminie:
od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. oraz informacją z ARiMR o dużych jednostkach przeliczeniowych bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dokumenty do pobrania :

Wzór wniosku

Zestawienie faktur wersja .doc

Zestawienie faktur wersja .xls

Oświadczenie do akcyzy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Procedura zwrotu podatku akcyzowego

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama