Strona Główna Sołectwa Ogłoszenie

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 Statutu Osiedla ,,Centrum’’ stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXII/193/2002 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 lutego 2002r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy – osiedlom (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 100, poz. 2148
z zm), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje że zwołuje się zebranie mieszkańców osiedla ,,Centrum” celem dokonania :

przedterminowych wyborów Przewodniczącego osiedla

,,Centrum”

Wybory zostaną przeprowadzone

w dniu 21 stycznia 2021 r.
o godz. 16.30,
w budynku MGOK w Kosowie Lackim, ul. Słoneczna 4

UWAGA!
W przypadku braku quorum w I – wszym terminie, wybory zostaną przeprowadzone w II - gim terminie tj. w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 16.45. Wybory przeprowadzone
w II terminie będą ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Dla ważności wyborów w I terminie wymagane jest uczestnictwo w zebraniu wiejskim 1/20uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy osiedla, którzy w dniu zebrania ukończyli 18 lat
i posiadają czynne prawo wyborcze.

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                 Jan Słomiak

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama