Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Oświata
14.10.2021
dzien edukacji

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom
i Pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych
na terenie Gminy Kosów Lacki
składamy najlepsze życzenia, dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Niech Państwa odpowiedzialna praca na rzecz
młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce
i zawsze znajduje uznanie w sercach wychowanków
i ich rodziców.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
Wiesław Wiśniewski wraz z Radnymi

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
Jan Słomiak wraz z Pracownikami