Bezpłatna sterylizacja, kastracja i znakowanie zwierząt właścicielskich i bezdomnych.

Ważny komunikat
Komunikat
26.02.2024
plakat

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że Gmina Kosów Lacki pozyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024."

 

W związku z powyższym zachęcam właścicieli czworonogów do zgłaszania swoich pupili na zabiegi sterylizacji/kastracji.

 

Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie wszystkich zwierząt, które zostały zgłoszone do zabiegów w systemie identyfikacji zwierząt. Psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym czipem, w dniu przeprowadzonego zabiegu będą miały wszczepiony mikroskopijny procesor.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kościelna 20,

pokój nr 12 w terminie do 15 marca 2024 r.

 

Koszty sterylizacji/kastracji i czipowania zwierząt w 100% pokrywa Gmina Kosów Lacki oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Po stronie właściciela czworonoga pozostaje dowiezienie zwierzęcia na zabieg do weterynarza, w granicach powiatu sokołowskiego.