Inwestycje infrastrukturalne zrealizowane w 2013r.

zaślepka

Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie, realizowany w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość całkowita projektu– 95 624,99 zł (oprócz robót dodatkowych).

Przewidywana wielkość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 58 307,00zł.

Zrealizowano zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim” w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu wybudowano sieć w ul.:Leśna, Piaskowa, Młynarska, Kwiatowa, Zacisze.

Wartość całkowita inwestycji – 1 435 454,26zł.

Oczekiwane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – ok.875 276,00zł.

Zrealizowano instalację energooszczędnego systemu redukcji mocy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki.

„Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez system redukcji mocy oświetlenia ulicznego w gminie Kosów Lacki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie35 642,90zł”.

logo