Inwestycje drogowe w Gminie w 2013r.

zaślepka

W 2013 roku:

 • oddano do użytku inwestycję polegającą na:
  • remoncie ul. Sadowej w Kosowie Lackim. Długość remontowanej drogi wyniosła 130m.

Inwestycja obejmowała:

 • wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym o grubości 15 cm,
 • wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm.

Wartość robót wyniosła 36 335,68 zł

 

remoncie ul. Łąkowej w Kosowie Lackim. Długość remontowanej drogi wyniosła 90m. Inwestycja obejmowała:

 • oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową starej nawierzchni jezdni,
 • wykonanie 2 cm warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 • wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm.

Wartość robót wyniosła 16 373,83 zł

 

remoncie ul. Pięknej w Kosowie Lackim. Długość remontowanej drogi wyniosła 120 m.

Inwestycja obejmowała:

 • oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową starej nawierzchni jezdni z trylinki,
 • zamontowaniu krawężników drogowych umożliwiających odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej na ulicy Łąkowej,
 • wykonanie 3 cm warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 • wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm.

Wartość robót wyniosła 19 501,40 zł

 

remoncie ul. Targowej w Kosowie Lackim oraz parkingu przy Targowicy. Długość remontowanej drogi wyniosła 370 m. Inwestycja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm,
 • wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 5 cm.

Wartość robót wyniosła 101 484,37 zł

 

modernizacji ul. Wiejskiej w Kosowie Lackim. Długość remontowanej drogi wyniosła 760 m. Inwestycja obejmowała:

 • oczyszczenie, skropienie i wyrównanie starej nawierzchni wartstwą ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm,
 • wykonanie warstwy odcinającej z pospółki grubości 10 cm,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
 • zamontowanie po obydwu stronach jezdni krawężników drogowych oraz przepustu o średnicy 40 cm,
 • wykonanie wartwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm
 • wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm.

Wartość robót wyniosła 258 941,47 zł

 

remont ulicy Wesołej w Kosowie Lackim. Długość remontowanej drogi wyniosła 90 m. Inwestycja obejmowała:

 • wykonanie podbudowy betonowej grubości 10 cm,
 • zamontowanie obrzeży i krawężników drogowych,
 • ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm.

Wartość robót wyniosła 34 335,02 zł

 

remont drogi w Wyszomierzu. Długość remontowanej drogi wyniosła 520 m. Inwestycja obejmowała:

 • zamontowanie przepustu o średnicy 60 cm,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 5 cm.

Wartość robót wyniosła 151 381,59 zł

 

remoncie drogi Sągole - Wyszomierz. Długość remontowanej drogi wyniosła 1400 m. Inwestycja obejmowała:

 • oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową starej nawierzchni jezdni,
 • wykonanie 2 cm warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 • wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm.

Wartość robót wyniosła 310 751,84 zł w tym wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 50 000 zł.

 

remoncie odcinka drogi od wsi Kutyski w kierunku Sągol. Długość remontowanej drogi wyniosła 300 m. Inwestycja obejmowała:

 • poszerzenie i zagęszczenia podbudowy o 1m
 • oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową starej nawierzchni jezdni
 • wykonanie 2 cm warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej
 • wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm.

Wartość robót wyniosła 71 462,30 zł

 

Łączna długość remontowanych dróg wyniosła 3 780 m, na którą została wydatkowana kwota 1 000 567, 50 zł.

 

Ponadto na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki zostały zrealizowane następujące pracę:

 1. Wykonanie remontu i odbudowy niedrożnej kanalizacji deszczowej na ulicy Łąkowej w Kosowie Lackim za kwotę 10 455 zł.
 2. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Rytelach Święckich o długości 150 m za łączną kwotę 11 804,01 zł.
 3. Wykonanie rowów odwadniających drogi w miejscowościach Telaki, Wólka Dolna, Nowa Wieś oraz zamontowanie przepustów na łączną kwotę 7 626,00 zł.
 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzymały o długosci 260 m. Wartość inwestycji wyniosła: 21 587,41 zł.
 5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosów Lacki na ulicy Energetycznej i Nadrzecznej o długosci 191 m. Wartość inwestycji wyniosła: 15 662,81 zł.
 6. Budowa sieci wodociągowej miejscowości Kosów-Hulidów o długosci 246 m. Wartość inwestycji wyniosła: 20 217,24 zł.

W 2013 roku wykonano także raport szczegółowego stanu technicznego mostu w miejscowości Jakubiki oraz dokumentację geotechniczną pod budowę nowego mostu za kwotę 8 900,28 zł. Przygotowano także kosztorysy na remont drogi w Bojarach oraz  ul. Nowej w Kosowie Lackim za kwotę 8 845,00 zł.

Przez cały rok wykonywane były bieżące naprawy dróg gminnych. Na naprawę dróg, żwirowanie,wzmacnianie tłuczniem gruzowym, odśnieżanie w 2013 roku wydano kwotę   250 981,15 zł

W 2014 roku Gmina Kosów Lacki planuje remont i modernizację dróg w miejscowościach:

 • Chruszczewka Szlachecka
 • Buczyn Dworski i Buczyn Nowy
 • Dybów
 • Wólka Okrąglik
 • Bojary
 • ul. Energetyczna Kosów Lacki
 • ul. Nadrzeczna Kosów Lacki
 • ul. Boczna Kosów Lacki
 • ul. Młynarska Kosów Lacki