Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Komunikat
12.07.2021
flaga[0]

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert:

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Wzbogacenie oferty kulturalnej lub sportowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne lub sportowe".


Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/news/ogloszenie-w-sprawie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej

Załączniki
  • [0] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/node/public/obrazek/2021-07/flaga.jpg?itok=PMWyYHbT