Strona Główna
Aktualności

Podpisanie umów

Email Drukuj PDF

Dnia 29 czerwca w Kosowie Lackim odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a gminami z terenu powiatu sokołowskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak podpisał z Panią Marszałek Janiną Ewą Orzełowską oraz Panią Marszałek Elżbieta Lanc łącznie 7 umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 185 tys. zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Pięć spośród umów dotyczy pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Te zadania to:
Zakup wyposażenia do remizy OSP w Telakach,
Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach,
Remont świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Małym,
Remont świetlicy wiejskiej w Dębem,
Utwardzenie placu przy budynku OSP w Dybowie.

Każda z wymienionych inwestycji otrzymała po 10 tys. zł wsparcia.

Jeszcze w maju Burmistrz Jan Słomiak podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 271/2; 271/1 na odcinku Km 0+000 do Km 0+810 położonej w miejscowości Telaki". Gminie Kosów Lacki udało się uzyskać dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zawarta z Samorządem Województwa umowa obejmuje przekazanie dofinansowania w kwocie 115 tys. zł.

Umowa w ramach instrumentu wsparcia MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020 gwarantuje nam dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł zadania polegającego na remoncie garażu OSP Trzciniec Mały.

Więcej…
 

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu w wakacje

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim informuje, że planowane są zajęcia opiekuńcze w przedszkolu w miesiącu sierpniu 2020 roku dla dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

Prosimy rodziców o telefon do przedszkola (25 7879041) do 9 lipca 2020rokuz informacją dotyczącą ewentualnego uczęszczania dziecka w sierpniu. Rodzice, którzy zadeklarują pobyt swojego dziecka podczas dyżuru wakacyjnego zobowiązani są do zapoznania się i podpisania dokumentów związanych z procedurą dotyczącą pobytu dziecka w placówce w dobie COVID-19.

(Procedura dostępna na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dokumenty”).

Informujemy również, że stawka żywieniowa w sierpniu wzrośnie i będzie naliczana po opłaceniu rachunków przez panią intendent. Rodzice będą musieli dokonać opłat na odpowiednie konta do końca sierpnia. Osoby, które zadeklarują pobyt dziecka w sierpniu a w trakcie zrezygnują, będą ponosić koszty wyżywienia.

Jeżeli rodzice nie będą dokonywać opłat w ustalonych terminach dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola.

 

 

                                                                        Dyrektor Przedszkola

                                                                       Elżbieta Pietrzykowska

Poprawiony: środa, 01 lipca 2020 13:52
 

Klub Dziecięcy opieka w wakacje

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE !

Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim informuje, że istnieje możliwość zorganizowania od sierpnia  opieki dla jednej grupy dzieci,  które są przyjęte do klubu dziecięcego od września 2020roku.

Prosimy rodziców o telefon do przedszkola (25 7879041) do 9 lipca 2020 roku  z informacją dotyczącą ewentualnego uczęszczania dziecka w sierpniu. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących, decyduje także kolejność zgłoszeń. Rodzice, którzy zadeklarują pobyt swojego dziecka podczas dyżuru wakacyjnego  zobowiązani są do zapoznania się i podpisania dokumentów związanych z procedurą dotyczącą   pobytu dziecka w placówce  w dobie COVID-19.

 (Procedura dostępna na stronie internetowej przedszkola  w zakładce Klub Dziecięcy).

Informujemy również, że stawka żywieniowa w sierpniu wzrośnie i będzie naliczana po opłaceniu rachunków przez panią intendent. Rodzice będą musieli dokonać opłat na odpowiednie konta do końca sierpnia.

Rodzice deklarujący pobyt dziecka w sierpniu  i w trakcie zrezygnują ,  będą musieli ponosić koszty całomiesięcznego wyżywienia.

 

                                                Kierownik Klubu Dziecięcego

                                                            Elżbieta Pietrzykowska

Poprawiony: środa, 01 lipca 2020 13:53
 

Odbiór folii rolniczych

Email Drukuj PDF

wwwhttp://wfosigw.pl/Gmina Kosów Lacki otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 88 300 zł.

W dniach 17-22 czerwca odbyła się zbiórka od rolników i przekazanie do recyklingu następujących odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Kosów Lacki:
a) odpady z folii rolniczej,
b) odpady z siatki i sznurka do owijania balotów,
c) odpady po nawozach,
d) worki typu Big-Bag.

Dzięki dobremu przygotowaniu rolników przeprowadzona zbiórka odpadów przebiegła bardzo sprawnie. Następny odbiór odpadów rolniczych odbędzie się we wrześniu.

 

 


Strona 1 z 206
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama