Strona Główna
Aktualności

Maluch +

Email Drukuj PDF

24 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji dotyczą programów: „Maluch+” Podpisanie umów w ramach Programów Maluch+ oraz „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

W ramach programu „Maluch+”, Wojewoda Mazowiecki podpisał umowę z Gminą Kosów Lacki  na kwotę 25 920 zł,

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 

Zwrot akcyzy II tura SIERPIEŃ 2020 (podczas stanu epidemii)

Email Drukuj PDF

tractor-3459793 1920W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i ograniczonym kontaktem bezpośrednim proszę o dokładne wypełnianie wniosków o zwrot podatku akcyzowego i załączenie wszystkich załączników niezbędnych do rozpatrzenia wniosku oraz podanie nr telefonu kontaktowego wnioskodawcy i składanie wniosków na tymczasowe biuro podawcze

Wnioski niewypełnione nie będą przyjmowane.

W przypadku posiadania gruntów we współwłasności, przypominam o obowiązku podpisów na 2 –ej stronie wniosku pozostałych współwłaścicieli.

W celu rozpatrzenia wniosku o zwrot akcyzy należy złożyć:

  1. 1.Wniosek ( zał.1)
  2. 2.Zestawienie faktur ( zał. 2a lub zał. 2b) wraz z fakturami
  3. 3.Załącznik do wniosku
  4. 4.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie
  5. 5.Oświadczenie o użytkowanych gruntach (dotyczy dzierżaw)

W przypadku wątpliwości dotyczących składanego wniosku proszę o kontakt telefoniczny 25 78-79-054

Informacja- zasady zwrotu 

Poprawiony: środa, 22 lipca 2020 09:23
 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

Email Drukuj PDF

dsc 004716 lipca Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na wsparcie działań gminy w kierunku poprawy jakości powietrza o wartości dofinansowania 67 866 zł.

Więcej…
 

100 tys. na zakup nowego wozu dla OSP

Email Drukuj PDF

dsc 0054Gmina Kosów Lacki otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kosów Lacki.

Więcej…
 


Strona 1 z 208
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama