Zmiana terminu składania ofert w ramach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

Zmiana terminu składania ofert w ramach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

17.05.2024
Zmiana terminu składania ofert w ramach konkursie na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kosowie Lackim[0]

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, informuje o zmianie terminu składania ofert na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kosowie Lackim, ogłoszonego zarządzeniem nr 32/2024 z dnia 8 maja 2024 r. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kościelna 20, I piętro, pokój nr 8, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem (imionami) i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  w Kosowie Lackim” w terminie do 21 czerwca 2024 roku do godz. 16:00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki).

Do pobrania

Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/news/zmiana-terminu-skladania-ofert-w-ramach-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-w

Załączniki
  • [0] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/node/public/obrazek/2024-05/Zesp%C3%B3%C5%82%20Szk%C3%B3%C5%82.jpg?itok=JBsdhGz1