INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 18 września 2023 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 18 września 2023 r.

Ważny komunikat
Wybory
18.09.2023
zaślepka[0]

INFORMACJA

 

Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

 

z dnia 18 września 2023 r.

 

 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu

powołania w gminie Kosów Lacki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach

I informuje, co następuje:

 

§ 1

 

W dniu 20 września 2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Kosów Lacki odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2

Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

 

- Nr 3

 

- Nr 4

 

- Nr 5

 

- Nr 6

 

- Nr 7.

 

§ 2

 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia

losowania.

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Siedlcach I

 

 

 

Karol Pachnik

 


Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/news/informacja-komisarza-wyborczego-w-siedlcach-i-z-dnia-18-wrzesnia-2023-r

Załączniki
  • [0] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/node/public/default_images/zaslepka%20%282%29.jpg?itok=nzt0iW8z