Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w formie spotkań pozalekcyjnych z elementami profilaktyki.

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w formie spotkań pozalekcyjnych z elementami profilaktyki.

Ważny komunikat
05.06.2023
zdjecie[0]

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Gmina Kosów Lacki przeznaczyła w 2023 r., na ten cel 20.000,00 zł. W ramach konkursu złożono 2 oferty.

L.p.

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji (zł)

Przyznana kwota dotacji (zł)

1

OFERTA NR 1

Miejsko – Gminny Klub Sportowy ,,KOSOVIA”

 

,,Profilaktyka poprzez sport” zajęcia sportowe z elementami profilaktyki

10.000,00 zł

10.000,00 zł

2

OFERTA NR 2

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej

,, Kreatywne wakacje”

10.000,00 zł

10.000,00 zł

 


Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/news/organizacja-zajec-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-formie-spotkan-pozalekcyjnych-z-elementami-0

Załączniki
  • [0] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/node/public/obrazek/2023-06/pobrane.png?itok=_uOHwI32