Deklaracje dotyczące źródeł ciepła

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła

Komunikat
02.07.2021
węgiel[0]

Od czwartku (1 lipca) rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Do składania deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele lub zarządcy budynku posiadającego źródła ciepła, lub spalania paliw do 1MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itp.

W przypadku domów już istniejących, które posiadają źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli jest to nowo powstały obiekt i źródło ciepła uruchomione zostanie po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można pobrać i złożyć w wybrany sposób:

  • przez stronę internetową - zone.gunb.gov.pl
  • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki
  • listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Aby złożyć deklarację internetowo, trzeba posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza i likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog. CEEB ma być ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych i platformą informacyjną na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym będzie stanowić narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla mieszkańców zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego lub inwentaryzacji budynku.


Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/news/deklaracje-dotyczace-zrodel-ciepla

Załączniki
  • [0] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/node/public/obrazek/2021-07/pexels-pixabay-48884.jpg?itok=JSbFzjpn