Strona Główna

Partnerstwo Razem dla Rozwoju ogłasza nabór uzupełniający do Rady Partnerstwa.

Email Drukuj PDF

Partnerstwo Razem dla Rozwoju ogłasza nabór uzupełniający do Rady Partnerstwa.

 

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli:

  • sektora NGO (np. organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich itp.)
  • przedsiębiorców,
  • mieszkańców obszaru funkcjonalnego,

zamieszkałych bądź posiadający siedzibę lub oddział na obszarze partnerstwa, do zgłaszania swojej kandydatury.

Zgłoszenie należy złożyć (osobiście lub pocztą) w terminie do 5 lutego 2021 roku na adres lidera projektu:

Miasto i Gmina Łosice
Marsz. Józefa Piłsudskiego 6
08-200 Łosice

Z dopiskiem na kopercie „Nabór uzupełniający Rady Partnerstwa – CWD”.

Dopuszcza się przesłanie kilku zgłoszeń w jednej kopercie przesłanej za pośrednictwem Urzędu Gminy partnerskiej. Decyduje data wpływu zgłoszenia do lidera.

Szczegółowe informacje o naborze w Regulaminie Naboru Uzupełniającego Rady Partnerstwa pn. „Razem dla Rozwoju”.

 

Dokumenty do pobrania

 

Formularz zgłoszeniowy i klauzula informacyjna .docx 

Ogłoszenie o naborze.pdf 

Regulamin.pdf 

Skan_dokumentow_Ogłoszenie o naborze_ Regulamin_ Formularz zgłoszeniowy_ Klauzula informacyjna.pdf 


 

 


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama