Nowy wzór deklaracji

poniedziałek, 16 marca 2020 15:09 Andrzej
Drukuj

Uchwała nr XIV/90/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wzór deklaracji