Zapytanie ofertowe Nr 1/2013

środa, 16 stycznia 2013 14:21 Andrzej
Drukuj

 

 

Znak sprawy ZOS.1.2013                                                             Kosów Lacki, 16.01.2013r.

                                                   Zapytanie ofertowe Nr 1/2013

I . Zamawiający:

Nazwa: Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim

adres: ul. Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki    

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

tel/fax: 25 787-94-94    

II. Przedmiot zamówienia :

1.Opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu systemowego w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków EFS przedmiotem zamówienia są następujące artykuły przeznaczone do prowadzenia zajęć z dziećmi:

Umowa nr 27/ES/ZS/D-POKL/12


Lp

Nazwa przedmiotu

Opis

Zapotrzebowanie

(ilość sztuk)

Gry logiczne

1

Super Farmer

Gra ćwicząca spostrzegawczość. W skład niej wchodzą: dwie dwunastościenne kostki z wizerunkami zwierząt oraz odpowiadające im karty zwierzęta, plansze oraz figurki psów.

5

2

Qwirkle

Gra ucząca logicznego myślenia zawierająca 108 drewnianych kolorowych płytek

6

Instrumenty muzyczne

1

Dzwonki diatoniczne

Cymbałki z patyczkami (min. 13-sto tonowe)

22

Materiały plastyczne

1

Farby wodne

Zestaw zawierający 12 kolorów, zmywalne

11

2

Farby plakatowe

Zestaw zawierający 12 kolorów po 20 ml każdy

11

3

Kredki pastelowe

Zestaw zawierający 12 kolorów; olejne lub suche

11

4

Zestaw pędzli(cienkie, średnie, grubsze)

Zestaw zawierający   pędzle w rozmiarach od 7 do 12 po 12 sztuk każdego rozmiaru

1

5

Papier dekoracyjny

Zeszyt formatu A4 zawierający 60 kartek w 12 kolorach

22

6

Zestaw sznurków kreatywnych

Zestaw 5 sznurków   z papieru o średnicy ok. 1,5 mm

3

7

Zestaw folii piankowych

Zestaw formatu A4 zawierający 12 kolorów

5

8

Druciki kreatywne

Komplet zawierający 9 sztuk drucików o długości 2m oraz o grubości 0,3 mm

5

9

Zestaw tektur falistych

10 arkuszy formatu A4

22

10

Zestaw Kłębków Filcowych

Zestaw zawierający 12 kłębków po 350 g

2

11

Filc

Zestaw 10 sztuk w różnych kolorach formatu A4

10

12

Zestaw brokatów

Zestaw zawierający 6 kolorów

6

 

Akcesoria sportowe

 

 

1

Piłeczka „Zośka”

Piłeczki o średnicy 5 cm

11

2

Skakanki

Skakanka żyłka o długości 2,2 m

22

3

Kije do mini hokeja

Kij o długości ok. 114 cm z wymienną łopatką

6

Umowa nr 132/ES/ZS/D-POKL/12


Lp

Nazwa przedmiotu

Opis

Zapotrzebowanie

(ilość sztuk)

 

Gry logiczne

 

 

1

Blokus

Planszowa gra strategiczna 88 elementowa dla 4 graczy

6

2

Tangramy

Gra zawiera 24 zagadki do rozwiązania których służy 7 załączonych elementów (figur geometrycznych)

5

 

Instrumenty muzyczne

 

 

1

Flet prosty

Flet plastikowy 8-mio otworowy

21

 

Materiały plastyczne

 

 

1

Farby wodne

Zestaw zawierający 12 kolorów, zmywalne

11

2

Farby plakatowe

Zestaw zawierający 12 kolorów po 20 ml każdy

11

3

Kredki pastelowe

Zestaw zawierający 12 kolorów; olejne lub suche

11

4

Zestaw pędzli(cienkie, średnie, grubsze)

Zestaw zawierający   pędzle w rozmiarach od 7 do 12 po 12 sztuk każdego rozmiaru

2

5

Papier dekoracyjny

Zeszyt formatu A4 zawierający 60 kartek w 12 kolorach

21

6

Zestaw sznurków kreatywnych

Zestaw 5 sznurków   z papieru o średnicy ok. 1,5 mm

5

7

Zestaw folii piankowych

Zestaw formatu A4 zawierający 12 kolorów

5

8

Druciki kreatywne

Komplet zawierający 9 sztuk drucików o długości 2m oraz o grubości 0,3 mm

6

9

Zestaw tektur falistych

10 arkuszy formatu A4

21

10

Zestaw Kłębków Filcowych

Zestaw zawierający 12 kłębków po 350 g

2

11

Filc

Zestaw 10 sztuk w różnych kolorach formatu A4

10

12

Zestaw brokatów

Zestaw zawierający 6 kolorów

10

 

Akcesoria sportowe

 

 

1

Piłeczki do masażu

Piłeczka o średnicy 5,4 cm

21

2

Skakanki

Skakanka żyłka o długości 2,2 m

21

3

Kije do mini hokeja

Kij o długości ok. 114 cm z wymienną łopatką

6

Proponowana oferta powinna zawierać cenę wraz z podatkiem VAT.

 

2.Termin realizacji zamówienia : do 29.01.2013r.

 

 

 

III. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie ze wzorem formularza będącego załącznikiem do niniejszego zapytania. Oferta powinna być podpisana przez właściciela firmy lub osobę do tego upoważnioną.

   Sposób dostarczenia oferty osobiście , pocztą, faxem lub e-mail.

   Wartość zamówienia powinna być podana oddzielnie dla każdej umowy.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty : Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim, ul. Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki; 21.01.2013r. godz. 1000

 

V. Termin otwarcia ofert: 21.01.2013r. godz. 1010

 

VI. Kryteria oceny ofert: cena 100% w walucie polskiej

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Strzała

telefon: 25 7879494

 

VIII. Informacje dodatkowe: Zamówione artykuły wraz z dowodem zakupu (fakturą) powinny dotrzeć do zamawiającego najpóźniej do 29 stycznia 2013r. do godziny 1600.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(nazwa i adres oferenta)                                                                                                                 (miejscowość i data)

                                                                         Zespół Obsługi Szkół

                                                                       w Kosowie Lackim                                                        

 

FORMULARZ OFERTY

Ja,

                                                                       imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy

Pełna nazwa

 

 

 

REGON

 

 

NIP

 

 

Adres

 

 

 

Tel./faks

 

 

odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

1. Oferuję wykonanie dostawy artykułów przeznaczonych do prowadzenia zajęć z dziećmi zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

dla umowy 27/ES/ZS/D-POKL/12

Cena ofertowa netto: .........................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.....................................zł

Cena ofertowa brutto..........................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

dla umowy 132/ES/ZS/D-POKL/12

Cena ofertowa netto: .........................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.....................................zł

Cena ofertowa brutto..........................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)                                                                                                                                                                                                  

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.                                                                                                                    

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

Poprawiony: środa, 16 stycznia 2013 15:16