„Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim”.

wtorek, 26 lutego 2013 14:29 Andrzej
Drukuj

rpowmnowy

dla rozwoju Mazowsza

„Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet II. – „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”

Działanie 2.2 – „Rozwój e-usług”

Beneficjent (Lider): Powiat Sokołowski

ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski

Partnerzy projektu: Gmina Bielany, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Sabnie,
Gmina Sterdyń, Gmina Repki, Gmina Korczew, Miasto i Gmina Kosów Lacki.

Całkowita wartość projektu: 6 596 004,02 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne: 6 276 607,62 PLN.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 335 116,47 PLN.

Okres realizacji projektu: od dnia 18.08.2008 r. do dnia 31.08.2012 r.

Opis projektu:

W wyniku zrealizowania przedmiotowego projektu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim oraz w Urzędach Gmin: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, Repki, Korczew (Gmina w Powiecie Siedleckim) oraz w ich Jednostkach Podległych uruchomiono elektroniczny obieg dokumentów (elektroniczne usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorców). W ramach projektu została wdrożona Platforma Teleinformatyczna
e-Urząd (PTeU) dla 33 podmiotów, umożliwiająca świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną na poziomie transakcji (bez konieczności osobistego stawiennictwa klienta  w urzędzie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Najważniejsze elementy PTeU:

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.rpowmnowy

Видел я, как вы жали друг другу лапы и ты "Принцесса и воин" что-то сунул ему потихоньку.

Мое оружие, если только можно его так назвать,-вот это лассо.

При этом он с вожделением смотрел на саквояжи своего поручика, словно забытый всеми пес.

закричал Гайар, снова переходя на угрожающий тон.

Под его пытливым взглядом толпа снова становится серьезной.

Войдя в этот дом, можно было увидеть двух не слишком опрятных индианок одна месила тесто для "Ночной портье" грубого хлеба, другая жарила мясо.

Poprawiony: czwartek, 03 października 2013 00:23