TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

poniedziałek, 24 lipca 2017 00:00 Andrzej
Drukuj

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
2. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
3. ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim
ul. Kościelna 22 w godzinach:

– Poniedziałek 11.00 – 16.00
– Wtorek 8.00 – 13.00
– Środa 11.00-16.00
– Czwartek 8.00-13.00
– Piątek 11.00-16.00


Ośrodek przyjmuje tylko wypełnione wnioski


Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz funduszu alimentacyjnego uwzględniane są dochody za 2016 rok. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej po roku 2016 należy przedłożyć dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu:
 umowę o: pracę, zlecenie, dzieło;
 oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej;
 oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium doktoranckiego, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego, zasiłku chorobowego,świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego
 zaświadczenie/oświadczenie o wynagrodzeniu/dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;
 świadectwo pracy
 PIT-11 za 2016r.
ponadto w przypadku ubieganie się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć:
 zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych i przekazanych wierzycielowi alimentów z 2016r.
 zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Poprawiony: poniedziałek, 31 lipca 2017 07:37