Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

piątek, 26 kwietnia 2019 14:30 Andrzej
Drukuj

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Albinów, Henrysin, Jakubiki, Kosów-Hulidów, Krupy, Łomna, Nowa Wieś, Tosie, Kosów Lacki ulice: Daleka, Dolna, Graniczna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mała, Mazowiecka, Młynarska, Nurska, Pańska, Piękna, Podmiejska, Powstańców, Radosna, Sadowa, Słoneczna, Sokołowska, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Targowa, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wolności, Zacisze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Kosów Lacki, ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej, Boczna, Cicha, Długa, Energetyczna, Grabniak, Gutowska, Jasna, Kolejowa, Leśna, Małkińska, Mostowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Polna, Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Węgrowska, Wesoła, Wiatraczna, Wspólna, Zachodnia, Źródlana.

Szkoła Podstawowa Kosów Lacki, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki

3

Dębe, Guty, Kosów Ruski, Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik.

Szkoła Podstawowa Kosów Lacki, Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Telaki

Remiza OSP Telaki, Telaki 113, 08-330 Kosów Lacki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Grzymały, Kutyski, Nowy Buczyn, Sągole, Wyszomierz.

Świetlica Wiejska Dybów, Dybów 36, 08-330 Kosów Lacki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały, Żochy.

Świetlica Wiejska Trzciniec Duży, Trzciniec Duży 31B, 08-330 Kosów Lacki

7

Bojary, Rytele Święckie

Świetlica Wiejska Rytele Święckie, Rytele Święckie 26, 08-330 Kosów Lacki

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Siedlcach I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

Jan SŁOMIAK

Poprawiony: piątek, 26 kwietnia 2019 14:32