Uchwała nr XXXI/189/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów ,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

czwartek, 02 października 2014 08:21 Andrzej
Drukuj

Uchwała nr XXXI/189/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów ,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych