Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIV

poniedziałek, 15 października 2018 08:32 Andrzej
Drukuj

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu     18 października 2018r. o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna 4 w Kosowie Lackim.                                                  

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianów za rok szkolny 2017/2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Albinów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bojary.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Buczyn i Buczyn Dworski.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Buczyn Szlachecki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczewka Szlachecka.

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczewka Włościańska.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębe.

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dybów.

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Guty.

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grzymały.

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Henrysin.

18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jakubiki.

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kosów Ruski.

20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kutyski.

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krupy.

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łomna.

23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Maliszewa.

24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stara Maliszewa.

25.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Wieś.

26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rytele Święckie.

27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sągole.

28.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Telaki.

29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tosie.

30.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzciniec Mały.

31.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzciniec Duży.

32.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyszomierz.

33.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka Dolna.

34.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka Okrąglik.

35.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu, Żochy.

36.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

37.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

38. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

39.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok

   2018.

40.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

41.Sprawy różne.

42.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

43.Zamknięcie obrad.                                                 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                  Rady Miasta i Gminy

                                                                                             /-/

                                                                                    Stanisław Kuziak