Inwestycje drogowe w Gminie w 2013r.

środa, 19 marca 2014 10:52 Andrzej
Drukuj

wiejska remont malyW 2013 roku:

 

- oddano do użytku inwestycję polegającą na:

- wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym o grubości 15 cm,

- wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm.

         Wartość robót wyniosła 36 335,68 zł

 

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową starej nawierzchni jezdni,

- wykonanie 2 cm warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

-wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm.

Wartość robót wyniosła 16 373,83 zł

 

120 m. Inwestycja obejmowała:

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową starej nawierzchni jezdni z trylinki,

- zamontowaniu krawężników drogowych umożliwiających odprowadzenie wód

opadowych do kanalizacji deszczowej na ulicy Łąkowej,

- wykonanie 3 cm warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

-wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm.

Wartość robót wyniosła 19 501,40 zł

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm,

-wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 5 cm.

Wartość robót wyniosła 101 484,37 zł

- oczyszczenie, skropienie i wyrównanie starej nawierzchni wartswą ścieralną z  

   mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm,

- wykonanie warstwy odcinającej z pospółki grubości 10 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,

- zamontowanie po obydwu stronach jezdni krawężników drogowych oraz przepustu o

średnicy 40 cm,

-wykonanie wartwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm

- wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm.

Wartość robót wyniosła 258 941,47 zł

wiejska remont maly

- wykonanie podbudowy betonowej grubości 10 cm,

- zamontowanie obrzeży i krawężników drogowych,

- ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm.

Wartość robót wyniosła 34 335,02 zł

- zamontowanie przepustu o średnicy 60 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 5 cm.

Wartość robót wyniosła 151 381,59 zł

 

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową starej nawierzchni jezdni,

- wykonanie 2 cm warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

-wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm.

Wartość robót wyniosła 310 751,84 zł w tym wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 50 000 zł.

 

- poszerzenie i zagęszczenia podbudowy o 1m

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową starej nawierzchni jezdni

- wykonanie 2 cm warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej

-wykonanie wartwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm.

Wartość robót wyniosła 71 462,30 zł

 

Łączna długość remontowanych dróg wyniosła 3 780 m, na którą została wydatkowana kwota 1 000 567, 50 zł.

 

Ponadto na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki zostały zrealizowane następujące pracę:

1. Wykonanie remontu i odbudowy niedrożnej kanalizacji deszczowej na ulicy Łąkowej w

   Kosowie Lackim za kwotę 10 455 zł.

2. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Rytelach Święckich o

   długości 150 m za łączną kwotę 11 804,01 zł.

3. Wykonanie rowów odwadniających drogi w miejscowościach Telaki, Wólka Dolna, Nowa

   Wieś oraz zamontowanie przepustów na łączną kwotę 7 626,00 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzymały o długosci 260 m. Wartość

   inwestycji wyniosła: 21 587,41 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosów Lacki na ulicy Energetycznej i

   Nadrzecznej o długosci 191 m. Wartość inwestycji wyniosła: 15 662,81 zł.

6. Budowa sieci wodociągowej miejscowości Kosów-Hulidów o długosci 246 m. Wartość

   inwestycji wyniosła: 20 217,24 zł.

W 2013 roku wykonano także raport szczegółowego stanu technicznego mostu w miejscowości Jakubiki oraz dokumentację geotechniczną pod budowę nowego mostu za kwotę 8 900,28 zł. Przygotowano także kosztorysy na remont drogi w Bojarach oraz  ul. Nowej w Kosowie Lackim za kwotę 8 845,00 zł.

Przez cały rok wykonywane były bieżące naprawy dróg gminnych. Na naprawę dróg, żwirowanie,wzmacnianie tłuczniem gruzowym, odśnieżanie w 2013 roku wydano kwotę   250 981,15 zł

W 2014 roku Gmina Kosów Lacki planuje remont i modernizację dróg w miejscowościach:

Poprawiony: środa, 19 marca 2014 11:02