Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012r.

niedziela, 11 września 2011 18:48 Administrator
Drukuj

 

 

Program współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Kosów Lacki


Poprawiony: środa, 30 listopada 2011 10:39