OGŁOSZENIE

czwartek, 29 maja 2014 09:57 Andrzej
Drukuj

OGŁOSZENIE

        Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim  ogłasza  konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie sołectw Łomna, Nowy Buczyn, Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Kutyski, Sągole, Wyszomierz i Grzymały .

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu
8 czerwca 2014r. w godzinach 10. °° – 14.°°
w formie anonimowych badań ankietowych.

Do celów przeprowadzenia badania zostały powołane następujące punkty konsultacyjne:

Punkt konsultacyjny Nr 1   – NOWY BUCZYN, BUCZYN DWORSKI, BUCZYN SZLACHECKI – miejsce konsultacji – świetlica wiejska w Nowym Buczynie
punkt konsultacyjny Nr 2   -  DYBÓW – miejsce konsultacji – świetlica wiejska Dybów
punkt konsultacyjny Nr 3   -  KUTYSKI – miejsce konsultacji – świetlica wiejska w Kutyskach
punkt konsultacyjny Nr 4   -  WYSZOMIERZ – miejsce konsultacji – świetlica wiejska w Wyszomierzu
punkt konsultacyjny Nr 5   -  SĄGOLE – miejsce konsultacji – świetlica wiejska w  Sągolach
punkt konsultacyjny Nr 6   -  GRZYMAŁY – miejsce konsultacji – świetlica wiejska w  Grzymałach
punkt konsultacyjny Nr 7   –  ŁOMNA – miejsce konsultacji –  remiza OSP Łomna

W konsultacjach mogą  brać udział osoby pełnoletnie będące mieszkańcami wyżej wymienionych  miejscowości.
Mieszkańcy wypowiadają się stawiając znak ,,X „ w jednej kratce obok wybranej  odpowiedzi.
Ankiety  zebrane będą do urn, a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej  przez  powołane komisje konsultacyjne.
Zbiorcze wyniki zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych urzędu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich mieszkańców wsi  Łomna, Nowy Buczyn, Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Kutyski, Sągole, Wyszomierz i Grzymały
 

BURMISTRZ
/-/ Jan Słomiak

Poprawiony: piątek, 30 maja 2014 14:54