Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telaki

wtorek, 12 maja 2020 07:25 Andrzej
Drukuj

11 maja Pan Burmistrz Jan Słomiak, w imieniu Gminy Kosów Lacki, podpisał z przedstawicielami firmy Mikst: Prezesem Panem Waldemarem Sitkiem oraz Członkiem Zarządu Panem Kajetanem Kamińskim, umowę na przebudowę drogi gminnej leżącej na dz. nr ewid. 271/2; 271/1 na odcinku Km 0+000 do Km 0+810 położonej w miejscowości Telaki. Przebudowany zostanie odcinek o długości 810 m.
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg zostało złożonych 6 ofert. Najkorzystniejsza była oferta firmy MIKST, za kwotę 315 174,67 złotych.