OGŁOSZENIE OZE

środa, 28 marca 2018 14:26 Andrzej
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

 W związku z prowadzonym naborem deklaracji udziału w Projekcie „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę kotłów grzewczych i instalacje OZE w gminie Kosów Lacki” informuję, iż termin naboru deklaracji zostaje przedłużony do dnia 06.04.2018r. włącznie.

Jednocześnie informuję, że w dniu 30.03.2018r. (piątek) Urząd Miasta
i Gminy będzie czynny do godz.1300, wobec powyższego nabór deklaracji
w tym dniu również będzie prowadzony tylko do godz.1300.

 


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jan Słomiak