Strona Główna Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
 

AWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 kwietnia 2017 r.

Email Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE

 O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
 ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 kwietnia 2017 r.

     Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zawiadamia, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym opłaty od 1 kwietnia 2017 r. wynoszą:
-  na terenie miasta Kosów Lacki 7,00 złotych od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
-   na terenie wiejskim Gminy Kosów Lacki 6,50 złotych od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób selektywny
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób nieselektywny 15,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

Zmiana stawki opłaty nastąpiła w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki:
– Uchwała Nr XXI/147/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  na rachunek bankowy  Gminy Kosów Lacki

                 Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział Kosów Lacki
                                       Nr konta 48 92210000 00324164 2000 0010

 

Informacja odpady

Email Drukuj PDF

INFORMACJA

 

     W związku z planowaną zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że książeczki będą drukowane dopiero po ustaleniu nowych stawek.

     Wobec powyższego I ratę za dwa miesiące(styczeń i luty) należy wpłacić w dotychczasowej wysokości:

- stawka 6zł za 1 osobę miesięcznie za odpady selektywnie zbierane

za miesiąc styczeń i luty 2017r.

- stawka 12zł za 1 osobę miesięcznie za odpady nieselektywnie zbierane

za miesiąc styczeń i luty 2017r.

    na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział Kosów Lacki

Nr konta 48 92210000 00324164 2000 0010 do 10 lutego 2017r.

 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych na rok 2017

Email Drukuj PDF

Harmonogram wywozu odpadów

zmieszanych i segregowanych do kwietnia  2017

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2017 14:56 Więcej…
   

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych na rok 2016

Email Drukuj PDF

Harmonogram wywozu odpadów

zmieszanych i segregowanych

na rok 2016

Poprawiony: poniedziałek, 04 stycznia 2016 15:55 Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE

Email Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE


               O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
               ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD
1 stycznia 2016 r.

 

 

            Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zawiadamia, że z dniem 1stycznia 2016 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym opłaty od 1 stycznia 2016 r. wynoszą:

        opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

        opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób nieselektywny pozostaje bez zmian 12,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

Zmiana stawki opłaty nastąpiła w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki:

        Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty,

do wysokości stawki obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

Email Drukuj PDF

 

     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

I. Wstęp.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Więcej…
   


Strona 1 z 3
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama