Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Odbiór i utylizacja płyt azbestowo cementowych z terenu gminy Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

FN.3226.22.2015                                                                     Kosów Lacki, dn. 19.02.2015 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej   30 000 euro

N.3226.22.2015 Kosów Lacki, dn. 19.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

I. Zamawiający

 

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

woj. mazowieckie

Tel.25 787 91 05   fax. 25 737 90 38

www.kosowlacki.pl

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiot zamówienia : Odbiór i utylizacja płyt azbestowo cementowych z terenu gminy Kosów Lacki

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :

Zebraniu wyrobów zawierających azbest , pochodzących z demontażu pokryć dachowych, złożonych na posesjach zlokalizowanych na terenie gminy Kosów Lacki, ich transporcie  i utylizacji.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w ramach realizacji zamówienia wynosi ok.7 630 m2, Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

   

Dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych, w tym samochodów specjalistycznych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, polegająca na bezgotówkowym ich tankowaniu na stacjach paliwowych Wykonawcy .

Email Drukuj PDF

                                                                                                 Kosów Lacki, dn. 22.12.2014 r.

  

 

 

 

saveZaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907

z późniejszymi zmianami)

I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

woj. mazowieckie

Tel.25 787 91 05   fax. 25 737 90 38

www.kosowlacki.pl

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia


1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych, w tym samochodów specjalistycznych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, polegająca na bezgotówkowym ich   tankowaniu   na stacjach paliwowych Wykonawcy .
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w   okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
- Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 zgodna z aktualną normą PN-EN 228 - około 4000 litrów w tym     Pb 95 – ok 1400 , Pb 98 – 2600 l
- Olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 - około 12 000 litrów

Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego.

2)Podane ilości paliwa są ilościami orientacyjnymi określonymi na podstawie zużycia                        w roku 2014 .Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych rodzajów paliwa w stosunku do ilości określonej w     niniejszej specyfikacji przy czym maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty brutto 130 000 zł


3)Wykonawca musi posiadać stację paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z późniejszymi zmianami).

usytuowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego.

Zakup będzie realizowany na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów. Tankowanie do kanistrów odbywać się będzie wyłącznie   na podstawie jednorazowego upoważnienia Zamawiającego. Zamawiający dołączy do umowy wykaz marek i numery rejestracyjne pojazdów oraz nazwiska osób uprawnionych do tankowania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

PLIK ZAPROSZENIA

Poprawiony: wtorek, 30 grudnia 2014 14:32 Więcej…
 


Strona 8 z 11
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama