Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro

Odpowiedzi na pytania Oferentów cd

Email Drukuj PDF

W związku z pytaniami od Oferentów Zamawiający - Gmina Kosów Lacki odpowiada na pytania dotyczące realizacji zadania polegającego na przygotowaniu projektu oraz wykonaniu strony internetowej www.mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ”Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim”

Pytanie:


1. CMS  - Czy nie mielibyście Państwo nic przeciwko gdyby CMS był oparty na platformie wordpress.org?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca konkretnego systemu zarządzania treścią. CMS ma spełniać funkcjonalności przewidziane przez Zamawiającego w ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro dostępnego pod adresem http://kosowlacki.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=122

Pytanie:

2. Na czym miałoby polegać dodawanie grupy szkoleniowej w newsletterze.

Odpowiedź:

Zamawiający chce by newsletterem oprócz wszystkich, którzy zapiszą się na subskrypcję dodatkowo była możliwość utworzenia grup, gdzie informowane byłyby tylko osoby z kółek zainteresowań np. o warsztatach, spotkaniach itp.

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów

Email Drukuj PDF

W związku z pytaniami od Oferentów Zamawiający - Gmina Kosów Lacki odpowiada na pytania dotyczące realizacji zadania polegającego na przygotowaniu projektu oraz wykonaniu strony internetowej mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ”Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim”

Więcej…
 

Odpowiedzi na pytania

Email Drukuj PDF

 

Zamawiający - Gmina Kosów Lacki odpowiada na pytania dotyczące realizacji zadania polegającego na przygotowaniu projektu oraz wykonaniu strony internetowej mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ”Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim”

Poprawiony: środa, 11 marca 2015 15:41 Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

 

I. Przedmiot zamówienia

   Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ,, Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ,, Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ”Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

 Pobierz Plik

Więcej…
   


Strona 8 z 12
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama