Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Inspektor Nadzoru

Email Drukuj PDF

                                 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro na realizację usługi

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim

Zaproszenie do pobrania

Załącznik nr 1

Wzór umowy

Wykaz osób

Dokumentacja techniczna oczyszczalni ścieków

Uzupełnienie dokumentacji

 

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze

Poprawiony: środa, 30 sierpnia 2017 14:07
 
       


Strona 3 z 10
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama