Strona Główna Wybory samorządowe
Wybory samorządowe

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim z dnia 9 października 2018r.

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim

z dnia 9 października 2018r.

 

o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy nr 16  Komitetu Wyborczego Wyborców Gertrudy Niemiec Lepszy Kosów – Bogatsza Gmina   i unieważnieniu zarejestrowanej listy kandydatów nr 16 w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

    

Więcej…
 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim
z dnia 1 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Poprawiony: poniedziałek, 08 października 2018 15:05 Więcej…
 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim
z dnia 1 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 08 października 2018 15:08 Więcej…
 

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Email Drukuj PDF

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

w Kosowie Lackim

 

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych oraz skolenie Komisji odbędzie się dnia 12 października 2018r.  w Miejsko- Gminnnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna 4:

  1.  o godzinie 11:00 obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 
  2.  o godzinie 13:00 obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 
Urzędnik Wyborczy
/-/
Katarzyna Kołodziej
 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kosów Lacki

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Siedlcach I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 7 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Siedlcach I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Siedlcach I

Karol Pachnik

Więcej…
 


Strona 1 z 4
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama