Strona Główna Sołectwa
Sołectwa

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 Statutu Osiedla ,,Słoneczne’’ stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XXXII/193/2002 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 lutego 2002r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy – osiedlom (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 100, poz. 2148
z zm), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje że zwołuje się zebranie mieszkańców osiedla ,,Słoneczne” celem dokonania :

przedterminowych wyborów Przewodniczącego osiedla

,,Słoneczne”

Wybory zostaną przeprowadzone
w dniu 22 stycznia 2021 r.
o godz. 16.30,
w budynku OSP w Kosowie Lackim,
ul. Szkolna 21.

UWAGA!
W przypadku braku quorum w I–wszym terminie, wybory zostaną przeprowadzone w II-gim terminie tj. w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 16.45. Wybory przeprowadzone
w II terminie będą ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Dla ważności wyborów w I terminie wymagane jest uczestnictwo w zebraniu wiejskim 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy osiedla, którzy w dniu zebrania ukończyli 18 lat
i posiadają czynne prawo wyborcze.

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                           Jan Słomiak

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 Statutu Osiedla ,,Centrum’’ stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXII/193/2002 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 lutego 2002r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy – osiedlom (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 100, poz. 2148
z zm), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje że zwołuje się zebranie mieszkańców osiedla ,,Centrum” celem dokonania :

przedterminowych wyborów Przewodniczącego osiedla

,,Centrum”

Wybory zostaną przeprowadzone

w dniu 21 stycznia 2021 r.
o godz. 16.30,
w budynku MGOK w Kosowie Lackim, ul. Słoneczna 4

UWAGA!
W przypadku braku quorum w I – wszym terminie, wybory zostaną przeprowadzone w II - gim terminie tj. w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 16.45. Wybory przeprowadzone
w II terminie będą ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Dla ważności wyborów w I terminie wymagane jest uczestnictwo w zebraniu wiejskim 1/20uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy osiedla, którzy w dniu zebrania ukończyli 18 lat
i posiadają czynne prawo wyborcze.

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                 Jan Słomiak

 

Dzień Sołtysa 2019 na V Sesji

Email Drukuj PDF

Podczas V Sesji Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Burmistrz i Przewodniczący Rady złożyli sołtysom życzenia z okazji ich święta, które przypadało na 11 marca. Oprócz życzeń sołtysi otrzymali także gratulacje z okazji wyborów i drobne upominki.

W imieniu władz Samorządowych Miasta i Gminy Kosów Lacki składamy serdeczne gratulacje z okazji wyborów na Sołtysa

Państwa wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim zostaliście obdarzeni przez wyborców. Życzymy skutecznej i owocnej działalności na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszkańcami jak i władzami samorządu przyniosą zadowolenie i wsparcie przy realizacji nowych wyzwań.

Służba jakiej się Państwo podjęliście na rzecz lokalnej społeczności napawa nadzieją, że mimo napotykanych trudności nie brakuje ludzi, którzy potrafią troszczyć się o wspólne dobro.

Niech Wasza praca dostarcza Wam wielu satysfakcji wykonywania mandatu społecznego i będzie źródłem społecznego uznania.

Więcej zdjęć z Sesji 

 

Sołectwa

Email Drukuj PDF
Burmistrz imię i nazwisko burmistrza telefon fax e-mail
Jan Słomiak 025-7879105 025-7879038 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
LP sołectwo imię i nazwisko sołtysa telefon fax e-mail
1. Albinów Sławomir Świderski 025-7810331 604348173
2. Bojary Leszek Kruk 025-7814459 608477483
3. Buczyn Dworski Maciej Gęsina 508571722
4. Buczyn Szlachecki Jerzy Lipski 025-7876816 695803814
5. Henrysin Leoniak Jolanta 025-7879120
6. Chruszczewka Szlachecka Gąsior Bogusława 500036011
7. Chruszczewka Włościańska Grażyna Kowalska 025-7814607 514630815
8. Dębe Mirosława Żołnicka 25-7879242  604382399
9. Dybów Paweł Siedlecki 500065131
10. Grzymały Kosowski Łukasz 7876789 512562341
11. Guty Stanisław Mateusiak 025-7811657 691081120
12. Jakubiki Waldemar Jakubik 606142066
13. Krupy Jan Mioduszewski 025-7879906
14. Kutyski Skibniewski Sławomir 606484257
15. Kosów Ruski Maciej Szerszeń 25-7879812
16. Osiedle -"800-lecia" Skibniewska Barbara 502175569 504923026
17. Osiedle"Centrum" Składanowska Teresa 025-7879352 513335864
18. Osiedle"Słoneczne" Zbigniew Litwińczuk 025-7879374 503558273
19. Osiedle"Leśne" Krystyna Rojek 025-7879630 669960708
20. Osiedle"Nowe" Monika Omieciuch 25-7879357
21. Łomna Badura Agnieszka 696520055
22. Nowa Maliszewa Toruszewski Krzysztof 694813261
23. Stara Maliszewa Anna Maliszewska 507306854
24.  Nowa Wieś Urszula Soszyńska 25-7879747  510367297
25. Rytele Święckie Mieczysław Zębrowski 025-7814466
26. Sągole Stanisław Niegowski 025-7876952 799450055
27. Telaki Zbigniew Wyszomierski 510449478
28. Tosie Ewa Arciechowska 600446212
29. Trzciniec Mały Zygmunt Pogorzelski 025-7879858 602384211
30. Trzciniec Duży Wiesław Zalewski 025-7879693 695406841
31. Wólka Dolna Mieczysław Podleś 025-7811700 602585946
32. Wólka Okąglik Wójcik Małgorzata 516067316
33. Wyszomierz Grzymała Wanda 505299670
34. Żochy Żochowski Sławomir 513989273
Poprawiony: środa, 19 lutego 2020 13:15
 

Harmonogram wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

Harmonogram wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Kosów Lacki


 

Lp.

Miejscowość

Miejsce zebrania

Data zebrania

Godzina zebrania

1

Albinów

dom sołtysa

14.01.2019r.

1400

2

Bojary

świetlica

29.01.2019r.

1300

3

Nowy Buczyn i Buczyn Dworski

świetlica

15.01.2019r.

1300

4

Buczyn Szlachecki

świetlica

15.01.2019r.

1400

5

Chruszczewka Szlachecka

świetlica

16.01.2019r.

1300

6

Chruszczewka Włościańska

świetlica

16.01.2019r.

1400

7

Dębe

świetlica

18.01.2019r.

1130

8

Dybów

świetlica

21.01.2019r.

1500

9

Guty

dom sołtysa

18.01.2019r.

1300

10

Grzymały

świetlica

21.01.2019r.

1400

11

Henrysin

dom sołtysa

25.01.2019r.

1600

12

Jakubiki

świetlica

23.01.2019r.

1300

13

Kosów Ruski

dom sołtysa

18.01.2019r.

1430

14

Kutyski

świetlica

22.01.2019r.

1300

15

Krupy

świetlica

25.01.2019r.

1400

16

Łomna

świetlica

28.01.2019r.

1300

17

Nowa Maliszewa

świetlica

24.01.2019r.

1300

18

Stara Maliszewa

świetlica

24.01.2019r.

1400

19

Nowa Wieś

świetlica

28.01.2019r.

1700

20

Rytele Święckie

świetlica

29.01.2019r.

1400

21

Sągole

świetlica

21.01.2019r.

1300

22

Telaki

świetlica

30.01.2019r.

1300

23

Tosie

świetlica

25.01.2019r.

1300

24

Trzciniec Mały

świetlica

31.01.2019r.

1300

25

Trzciniec Duży

świetlica

31.01.2019r.

1400

26

Wyszomierz

świetlica

22.01.2019r.

1400

27

Wolka Dolna

dom sołtysa

23.01.2019r.

1400

28

Wolka Okrąglik

świetlica

01.02.2019r.

1400

29

Żochy

świetlica

01.02.2019r.

1300

30

Osiedle ,,Leśne’’ Kosów Lacki

MGOK Kosów Lacki

14.01.2019r.

1500

31

Osiedle ,,Centrum” Kosów Lacki

MGOK Kosów Lacki

04.02.2019r.

1500

32

Osiedle ,,800-lecia”

MGOK Kosów Lacki

08.02.2019r.

1500

33

Osiedle ,,Nowe”

MGOK Kosów Lacki

06.02.2019r.

1500


34

Osiedle "Słoneczne" Kosów Lacki

OSP Kosów Lacki

07.02.2019r.

15:00


 

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2019 11:16
 


Strona 1 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama