Strona Główna Sołectwa
Sołectwa

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Kosów Lacki.

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Kosów Lacki.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku art.5 a w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r. poz. 944 z późn.zm.) oraz  Uchwały                                     Nr XXVII/166/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kosów Lacki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz.12 374) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Zarządzeniem Nr 27 z dnia 28 sierpnia 2018r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom gminy Kosów Lacki zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania sołectwom nowych statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kosów Lacki :Albinów, Bojary, Nowy Buczyn i Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Dębe, Dybów, Guty, Grzymały, Henrysin, Jakubiki, Kosów Ruski, Kutyski, Krupy, Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Nowa Wieś, Rytele Święckie, Sągole, Telaki, Tosie, Trzciniec Mały, Trzciniec Duży, Wyszomierz, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik, Żochy.

Więcej…
 

Zarządzenie 27/2018

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 27/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 28 sierpnia 2018r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom gminy Kosów Lacki

Na podstawie art.5 a w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r. poz. 944 z późn.zm.) oraz §1 uchwały                                    Nr XXVII/166/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kosów Lacki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz.12 374) zarządzam, co następuje:

Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2018 12:58 Więcej…
 

Sołectwa

Email Drukuj PDF
burmistrz imię i nazwisko burmistrza telefon fax
Jan Słomiak 025-7879105 025-7879038
LP sołectwo imię i nazwisko sołtysa telefon fax
1. Albinów Sławomir Świderski 025-7810331 604348173
2. Bojary Leszek Kruk 025-7814459 608477483
3. Buczyn Dworski Maciej Gęsina 508571722
4. Buczyn Szlachecki Jerzy Lipski 025-7876816 695803814
5. Henrysin Leoniak Jolanta 025-7879120
6. Chruszczewka Szlachecka Grabowska Jolanta 7814622
7. Chruszczewka Włościańska Grażyna Kowalska 025-7814607 514630815
8. Dębe Mirosława Żołnicka 25-7879242
9. Dybów Paweł Siedlecki 500065131
10. Grzymały Kosowski Mirosław 7876789 512562341
11. Guty Stanisław Mateusiak 025-7811657 691081120
12. Jakubiki Waldemar Jakubik 606142066
13. Krupy Jan Mioduszewski 025-7879906
14. Kutyski Edward Bubel 606614904
15. Kosów Ruski Maciej Szerszeń 25-7879812
16. Osiedle -"800-lecia" Skibniewska Barbara 502175569 504923026
17. Osiedle"Centrum" Składanowska Teresa 025-7879352 513335864
18. Osiedle"Słoneczne" Zbigniew Litwińczuk 025-7879374 503558273
19. Osiedle"Leśne" Krystyna Rojek 025-7879630 669960708
20. Osiedle"Nowe" Monika Omieciuch 25-7879357
21. Łomna Kazimiierczuk Sławomir 791426261
22. Nowa Maliszewa Toruszewski Krzysztof 694813261
23. Stara Maliszewa Anna Maliszewska 507306854
24. Nowa Wieś Urszula Soszyńska 25-7879747 510367297
25. Rytele Święckie Mieczysław Zębrowski 025-7814466
26. Sągole Stanisław Niegowski 025-7876952 799450055
27. Telaki Zbigniew Wyszomierski 510449478
28. Tosie Ewa Arciechowska 600446212
29. Trzciniec Mały Zygmunt Pogorzelski 025-7879858 606457639
30. Trzciniec Duży Wiesław Zalewski 025-7879693 606457639
31. Wólka Dolna Mieczysław Podleś 025-7811700 602585946
32. Wólka Okąglik Wójcik Małgorzata 516067316
33. Wyszomierz Mieczysław Grzymała 512835367 505299670
34. Żochy Żochowski Sławomir 513989273
 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama