Strona Główna Sesje
Sesje

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r.o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.                              

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4. Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.

8.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu

przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Poprawiony: środa, 20 czerwca 2018 12:51 Więcej…
 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA i GMINY

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu      21 grudnia  2016r. godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję XIV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu w 10 czerwca 2016r. o godz.12 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna  w Kosowie Lackim.                             

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję IX

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  17 listopada 2015r. o godz.10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję VII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się  w dniu  17 września 2015r. o godz.10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

8.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. oraz  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

10.Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Rytelach Święckich Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2015-2025.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki

     na rok 2015.

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

16.Zamknięcie obrad.                                                    

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                      Stanisław Kuziak              

 


Strona 2 z 3
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama