Strona Główna Rada Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy

Zaproszenie na sesję XII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 31 marca 2016r. o godz. 10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.                        

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

Więcej…
 

Skład Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w kadencji 2014-2018

Email Drukuj PDF

1.    Jacek Wyszomierski
2.    Wiesław Wiśniewski
3.    Krzysztof Toruszewski
4.    Urszula Soszyńska
5.    Barbara Skibniewska
6.    Krystyna Rojek
7.    Jan Oleszczuk
8.    Alicja Mateusiak
9.    Stanisław Laskowiecki
10.    Stanisław Kuziak
11.    Józef Kietliński
12.    Zbigniew Jesionowski
13.    Krzysztof Grzymała
14.    Anna Gromek
15.    Ewa Arciechowska

Poprawiony: wtorek, 02 grudnia 2014 14:48
 

Absolutorium przyznano burmistrzowi jednogłośnie

Email Drukuj PDF


absolutoriummaly26 czerwca w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się sesja absolutoryjna. Podczas posiedzenia Pan Burmistrz podsumował 2013r., przedstawiając w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze dokonania minionego roku. Następnie radni przyjęli sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kosów Lacki za rok 2013. Uwieńczeniem obrad było jednogłośne udzielenie absolutorium burmistrzowi Kosowa Lackiego- Janowi Słomiakowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2013 rok.
Oprócz dokumentów o charakterze finansowym, podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kosów Lacki do realizacji partnerskiego projektu systemowego pn.„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość”, a także ustalono plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
Na zaproszenie władz Kosowa na sesji gościł  Wicedyrektor SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - Pan Ryszard Przybylski, który poinformował zebranych o sytuacji w służbie zdrowia i planowanych zmianach w systemie świadczeń zdrowotnych w miejscowej przychodni przy ul.Kościelnej w Kosowie Lackim.  Pan Dyrektor nadmienił, że decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia od lipca b.r. nie będą finansowane świadczenia w zakresie chirurgii i ginekologii.  Dzięki usilnym staraniom  władz szpitala i samorządu w Kosowie, udało się wynegocjować działalność gabinetu rehabilitacji, który w  obecnym kształcie będzie póki co funkcjonował do końca roku.

Poprawiony: czwartek, 03 lipca 2014 14:33
 

Rada 2010

Email Drukuj PDF

Rada Miasta i Gminy  Kosów Lacki 2010-2014

 1.  Kuziak Stanisław Przewodniczący

 2.  Soszyńska Urszula Wiceprzewodniczący

 3.  Buczyńska Elżbieta Radny

 4. Grabowski Henryk Radny

 5. Grzymała Krzysztof Radny  

 6. Kietliński Józef Radny

 7. Laskowiecki Stanisław Radny

 8.  Lipka Sławomir Radny   

 9. Mateusiak Alicja Radny

 10. Oleszczuk Jan Radny

 11. Rojek Krystyna Radny

 12. Skibniewska Barbara  Radny

 13. Toruszewski Krzysztof Radny  

 14. Wiśniewski Wiesław Radny  

 15. Zalewski Mirosław Radny

 


Strona 2 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama