Strona Główna Sesje Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy II

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy II

Email Drukuj PDF

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm. ) zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  na dzień   29 listopada 2018r. o godz.14 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

4. Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2018-2034. 

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.
6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
8. Zamknięcie obrad.

                                                                            Przewodniczący

                                                                       Rady Miasta i Gminy

                                                                                     /-/                                                        

                                                      Wiesław Wiśniewski

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama