Strona Główna Sesje I sesja VIII kadencji

I sesja VIII kadencji

Email Drukuj PDF

Dnia 21 listopada 2018r., w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki. Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego i była pierwszą sesją, której obrady były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

     Sesję prowadził radny-senior, Jerzy Mielaniuk. Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki przez następne 5 lat będzie obradowała w następującym składzie: Arciechowska Ewa, Bartold Jolanta, Jesionowski Zbigniew, Kietliński Józef, Kopania Anna, Kuziak Stanisław, Lipski Jerzy, Maliszewska Anna, Mateusiak Alicja, Mielaniuk Jerzy, Mleczko Arkadiusz, Oleszczuk Jan, Skibniewska Barbara, Wiśniewski Wiesław, Wyszomierski Jacek.  

     Radni Miasta i Gminy odebrali z rąk przewodniczego Miejskiej Komisji w Kosowie Lackim, Pana Sławomira Prokopczuka zaświadczenia, że zostali prawomocnie wybrani oraz zostali zaprzysiężeni. Nowi radni wybrali spośród siebie komisję skrutacyjną, potrzebną, żeby wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Radni w tajnym głosowaniu zdecydowali, że tę funkcję w ciągu VIII kadencji będzie sprawował Pan Wiesław Wiśniewski. W wyniku wyborów wiceprzewodniczącą została Pani Ewa Arciechowska.. Radni wybrali również członków i przewodniczących komisji.

     Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył Burmistrz Jan Słomiak.
Po formalnym objęciu stanowiska Burmistrza Jan Słomiak przywitał wszystkich zebranych na obradach, podziękował za zaufanie i oddane głosy w wyborach samorządowych oraz pogratulował Przewodniczącemu Rady i Wiceprzewodniczącej

Zdjęcia z sesji 

Poprawiony: poniedziałek, 26 listopada 2018 08:17  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama