Strona Główna Sesje Sesja I

Sesja I

Email Drukuj PDF

Zawiadamiam, iż Komisarz Wyborczy w Siedlcach I Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast, wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. p o s t a n o w i ł  zwołać pierwszą   sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 12°°, która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.

2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Ślubowanie radnych.

4.Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

5.Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.

6.Ślubowanie Burmistrza.

7.Zamknięcie Sesji Rady Miasta i Gminy.

 Transmisja na żywo obrad dostępna będzie na kanale youtube Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki pod adresem: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCi2Q1-IeLdLdSSt_Ig5TDvw

 

 

                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                           /-/

                                                                                                   Jan Słomiak

Poprawiony: środa, 21 listopada 2018 09:07  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama