Strona Główna

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Email Drukuj PDF


Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że protokoły z oszacowania z zakresu wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę zostały przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu w Warszawie w dniu   23 sierpnia 2018r. w celu ich zatwierdzenia.

Protokoły po akceptacji przez Pana Wojewodę zostaną niezwłocznie przekazane rolnikom.

Burmistrz Miasta i Gminy
 /-/
Jan Słomiak

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama