Strona Główna Sołectwa Zarządzenie 27/2018 - Załącznik nr2

Zarządzenie 27/2018 - Załącznik nr2

Email Drukuj PDF
Spis treści
Zarządzenie 27/2018
Zarzadzenie
załącznik nr 1
Załącznik nr2
załącznik nr 3
Wszystkie strony

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 sierpnia 2018r.

 

FORMULARZ

DO SKŁADANIA OPINII , PROPOZYCJI i UWAG DO PROJEKTU STATUTU

 

1. Dokument podlegający konsultacji:

Statut Sołectwa ………………………………………………………..

2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:

……………………………………………………………………………………………

3. Adres:…………………………………………………………………………………..

4. Zgłaszane opinie, propozycje, uwagi :

Lp.

Wskazanie numeru paragrafu                  w analizowanym dokumencie

Treść opinii, propozycji, uwagi

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Podpis (czytelny) osoby składającej formularz:

   ……………………………………..

 

 Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2018 12:58  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama