Strona Główna

Podsumowanie ankiety dot. żłobka

Email Drukuj PDF

newborn-1328454 960_720Przedstawienie wyników ankiety dotyczącej potrzeby utworzenia zorganizowanej formy opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat .

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ankiety mającej na celu rozeznanie rzeczywistych potrzeb utworzenia w Kosowie Lackim zorganizowanej formy opieki nad dziećmi w wieku od roku do 3 lat, przeprowadzanej w okresie od 15 do 29 czerwca 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki wpłynęło 13 ankiet , z czego 10 ankiet od rodziców będących mieszkańcami naszej gminy , a 3 ankiety z poza jej terenu . Potrzeba posłania dziecka do żłobka , jak wynika z ankiet, jest podyktowana głównie chęcią powrotu mam do pracy po zakończeniu rocznego urlopu wychowawczego lub też potrzebą wygospodarowania czasu na poszukiwanie pracy.
Z przeprowadzonego badania wynika, że potrzebę utworzenia żłobka sygnalizuje co najmniej 10 rodziców , mieszkańców naszej gminy . Zdajemy sobie sprawę, że z chwilą ogłoszenia naboru dzieci do żłobka, chętnych może być więcej . Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych mieszkańców gminy , Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podjął decyzję o utworzeniu od stycznia 2019 roku nowej jednostki edukacyjnej sprawującej opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami .

Dlaczego od stycznia 2019?
Proces tworzenia i zarejestrowania żłobka wymaga uzyskania wielu opinii i akceptacji organów i instytucji czuwających nad zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci . Ponadto
mamy nadzieję, że gminie uda się na skorzystać z rządowego programu Maluch+, dzięki któremu można będzie odpowiednio doposażyć i dokonać niezbędnych remontów pomieszczeń przeznaczonych na żłobek .Ponadto żłobki i Kluby dziecięce, które korzystały w przeszłości z takich środków , mogły po roku funkcjonowania ubiegać się o dofinansowanie działalności bieżącej, co znacznie zmniejsza koszty prowadzenia placówki , a tym samym koszty ponoszone przez rodziców w formie opłaty stałej . Dlatego zależy nam bardzo na tworzeniu żłobka z udziałem środków rządowych ze wspomnianego programu.
Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Poprawiony: wtorek, 24 lipca 2018 13:19  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama