Strona Główna

Burmistrz z absolutorium!

Email Drukuj PDF

W czwartek 28 czerwca 2018 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, podczas której m.in. przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. oraz jednogłośnie udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

 

Dochody gminy w 2017 r. zrealizowano w kwocie 24.733.366,16 zł, co stanowi 102,5 % planu.

 

Wydatki gminy wykonano w kwocie 23.276.952,98 zł, co stanowi 94,8 % planu, w tym wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.259.597,12 zł.

Zdjęcia z sesji

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama