Strona Główna

APEL BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Email Drukuj PDF

water-2825771 960_720APEL BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

DO MIESZKAŃCÓW GMINY O RACJONALNE KORZYSTANIE Z WODY

          Z uwagi na długotrwałą suszę i wysokie temperatury powietrza, znacznie zwiększyło się w ostatnim czasie zapotrzebowanie na wodę w naszej gminie. W chwili obecnej, zwłaszcza w godzinach wieczornych, przewyższa ono możliwości produkcji wody ze studni głębinowych przez stację pomp w Kosowie Lackim, dlatego też w niektórych miejscowościach naszej gminy mieszkańcy mają problem z wieczornym pobraniem wody zarówno do celów bytowych jak i do pojenia zwierząt.

!!!!!!! W związku z zaistniałą sytuacją Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki apeluje do mieszkańców o rozsądne i oszczędne korzystanie z wody!!!!!!!

Prosi o zaniechanie podlewania ogródków oraz trawników , dokonywanie takich czynności jak pranie , czy korzystanie ze zmywarek we wczesnych godzinach porannych, kiedy pobór wody jest mniejszy.

Musimy pamiętać, że brak wody do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt gospodarskich. W przypadku braku wody w hydrantach wzrasta znacznie zagrożenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nasze ogródki i trawniki, a nawet uprawy mogą poczekać na deszcz, natomiast życie, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców jest rzeczą nadrzędną .

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                   Jan Słomiak

Poprawiony: poniedziałek, 04 czerwca 2018 14:00  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama