Strona Główna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Email Drukuj PDF

Klauzula informacyjna

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim, ul. Kościelna 22, 08-330 Kosów Lacki.

2) Inspektor ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim jest dostępny pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. O dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy-Prawo energetyczne, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań lub wypełniania obowiązków ciążących na Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kosowie Lackim, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama