Strona Główna

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM

Email Drukuj PDF

W dniu 6 stycznia 2018 roku mieszkańcy gminy i parafii Kosów Lacki oraz przebywający  na naszym terenie  goście już  po raz trzeci mieli okazję uczestniczyć  w  Orszaku Trzech Króli . 

Organizatorami tegorocznego przemarszu  odbywającego się pod hasłem :,, Bóg jest dla wszystkich”

byli  Parafia pw. Narodzenia  Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim , Miejsko Gminny Ośrodek Kultury , Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz kosowskie placówki oświatowe.

  Miejscem  spotkania  i wymarszu orszaku  był parking przed Urzędem Miasta i Gminy .

Tuż po   godz. 11.00 Burmistrz  Miasta i Gminy Kosów Lacki   Jan Słomiak przywitał wszystkich przybyłych i  w krótkich słowach  wprowadził  w atmosferę obchodów Święta  Objawienia Pańskiego zwanego świętem Trzech Króli . Przypomniał również hasło przewodnie  tegorocznego orszaku .

 Krótką homilię wprowadzającą wygłosił i  błogosławieństwa  uczestnikom orszaku   udzielił  proboszcz naszej parafii   ks. kanonik Tomasz  Pełszyk   .

 Głos zabrał również  Senator  Rzeczypospolitej Polskiej  Pan Waldemar Kraska,  mieszkaniec Kosowa Lackiego oraz nasz parafianin , który nie krył radości, że  jego rodzinnym mieście i parafii tak wiele osób  uczestniczy w podejmowanych wspólnie przez  władze kościelne i świeckie  inicjatywach. Następnie  barwny korowód wyruszył w kierunku kościoła parafialnego .

    Na czele orszaku tuż za gwiazdą, na specjalnie skonstruowanej platformie jechała kapela  ludowa  oraz  zespół wokalny  działająca przy MGOK. Przewodzili  oni  śpiewowi  kolęd, do którego włączali się ochoczo pozostali  uczestnicy  przemarszu.

      Za kapelą  i okolicznościowym  sztandarem  maszerowali   trzej główni  królowie : Kacper , Melchior i Baltazar. W ich role  wcielili się Burmistrz-  Jan Słomiak , Przewodniczący Rady Miasta i Gminy -  p. Stanisław Kuziak   oraz Przewodniczący  Młodzieżowej  Rady Miasta i Gminy -   p. Bartłomiej   Prokopczuk.  Za nimi podążały królewskie sztandary  i pozostali uczestnicy orszaku. Wiele osób maszerowało w przygotowanych  własnoręcznie kostiumach. Dzięki staraniom Pani Dyrektor  oraz pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, którzy zgłosili nasz orszak do Fundacji Orszak Trzech Króli i głosom oddanym za pośrednictwem internetu  przez mieszkańców oraz sympatyków Kosowa Lackiego  na nasz orszak, wszyscy chętni mogli wystąpić w przysłanych przez fundację koronach oraz korzystać ze śpiewników  z kolędami.  Niestety w ty roku nie udało nam się wygrać udziału  w orszaku  prawdziwego wielbłąda, ale jeśli  zmobilizujemy się  być może w przyszłym roku stanie się to faktem.

  Po raz pierwszy z inicjatywy p. Burmistrza , w tym roku  centrum naszego miasteczka  stanęła  Stajenka betlejemska.  Role Maryi i Józefa bardzo wiarygodnie odegrali Państwo Aneta i Artur Ziontkowie,  a  Świętej Rodzinie towarzyszyły żywe zwierzątka : kucyk, dwie kózki oraz stadko królików  użyczone przez Państwa Katarzynę i Bartłomieja Latosów .

Kiedy orszak zbliżył się do stajenki, królowie oddali symboliczny  pokłon Dzieciątku  oraz złożyli przyniesione dary:  mirrę, kadzidło i złoto.

Uroczystości  w kościele parafialnym rozpoczęły się  krótkim koncertem kolęd w wykonaniu  zespołu dziecięcego oraz zespołu  wokalnego dorosłych  z Miejsko Gminnego  Ośrodka  Kultury  pod wodzą  pana Andrzeja Szymańskiego,  a także chóru parafialnego  prowadzonego przez pana  Marka Krzymowskiego -  organistę.

Uroczystą  Mszę Świętą odprawił oraz homilię wygłosił ksiądz kanonik Tomasz  Pełszyk ,  który na zakończenie skierował serdeczne podziękowania pod adresem  wszystkich  osób , instytucji , grup nieformalnych, śpiewaków  i  kapeli, które  w jakikolwiek sposób przyczyniły się do  organizacji  przedsięwzięcia, czuwały  nad jego sprawnym i bezpiecznym przebiegiem oraz  ubogaciły je swoim zaangażowaniem i udziałem.  Msza Święta odprawiona została, jak co roku , w intencji wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki .

  Bezsprzecznie główną atrakcją  kosowskich obchodów  święta Trzech Króli w Kosowie Lackim była  stajenka . Pomysł  okazał się ,, strzałem w dziesiątkę” . Jeszcze długo po zakończeniu uroczystości była ona oblegana  głownie przez rodziny z małymi dziećmi , które dzięki  życzliwości właścicieli  i cierpliwości kucyka mogły odbyć krótką przejażdżkę na jego grzbiecie  , pogłaskać kózki i króliki , zrobić pamiątkowe zdjęcia z trzema królami i Świętą Rodziną.  Wyjątkowa , jak na tą porę roku pogoda sprawiła, że nasz orszak był w tym roku bardzo liczny.  Mamy taką cichą nadzieją, że na kolejny orszak  więcej uczestników odważy się wystąpić  w kostiumach  sporządzonych według własnego pomysłu i będzie jeszcze barwniej.

   Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki składa bardzo serdeczne podziękowania :

- służbom mundurowym : policjantom z Posterunku Policji w Kosowie Lackim  oraz strażakom ochotnikom z jednostki OSP w Trzcińcu Dużym za zabezpieczenie przemarszu ,

- Państwu  Katarzynie i Bartłomiejowi  Latosom, właścicielom gospodarstwa agroturystyczno edukacyjnego ,,Latosowo”  w Henrysinie za użyczenie zwierząt ,

- Panu Michałowi  Prasalskiemu  właścicielowi tartaku w Kosowie Lackim za wypożyczenie  materiałów budowlanych  do wykonania stajenki ,

- Panom  Piotrowi i Pawłowi  Bieńkowskim    oraz Panu Mieczysławowi  Podlesiowi  za dostarczenie słomy oraz  siana do dekoracji stajenki ,

- Pani Ewie Arciechowskiej  za pomoc w przygotowaniu kostiumów oraz  dekoracji  stajenki

- pracownikom i właścicielowi  PHU MADO p. Andrzejowi Mrozowi za  przyłączenie dekoracji świetlnych ,

- Panom  Janowi Pawlickiemu i Sławomirowi Wycechowi za wybudowanie stajenki mimo bardzo niesprzyjającej pogody,

- dyrekcji i pracownikom Miejsko Gminnego  Ośrodka Kultury  oraz grupom wokalnym  i kapeli  ludowej za oprawę muzyczną , przygotowanie kostiumów  i aktywny udział w orszaku

- dyrektorom , nauczycielom i  uczniom  kosowskich szkół  oraz rodzicom uczniów za przygotowanie kostiumów  i włączenie  się do udziału w orszaku

Pan Burmistrz składa głęboki ukłon w kierunku wszystkich z mieszkańców Gminy Kosów Lacki  oraz naszych gości, którzy włączyli się   do organizacji oraz wzięli udział w  tej wyjątkowej manifestacji wiary i lokalnej   wspólnoty.

Zdjęcia z Orszaku

Pan Burmistrz składa głęboki ukłon w kierunku wszystkich z mieszkańców Gminy Kosów Lacki  oraz naszych gości, którzy włączyli się   do organizacji oraz wzięli udział w  tej wyjątkowej manifestacji wiary         i lokalnej   wspólnoty.

Poprawiony: środa, 10 stycznia 2018 08:25  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama